Aanpassing in corona protocol voor basisonderwijs

Woensdag 12 januari 2022

Graag brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste wijzigigen in het corona protocol voor basisscholen. Deze wijzigingen zijn op 11-1-2022 ingegaan.

  • Op het moment dat er 3 of meer besmettingen in een klas zijn ( leerlingen of de leerkracht) is er sprake van een uitbraak. De groep gaat dan in quarantaine. De school overlegt met de GGD en volgt het advies op van de GGD. Bij 1 of 2 besmettingen hoeft dit niet. 
  • Als er 1 of 2 besmettingen in een klas zijn, kunnen klasgenoten naar school indien zij klachtenvrij zijn. Klasgenoten laten zich wel testen als zij milde klachten hebben ( zoals neusverkoudheid), een zelftest volstaat dan. Bij zwaardere klachten moet de test door de GGDworden afgenomen.
  • Als een leerling corona heeft, maar geen klachten, moet het toch 7 dagen in quarantaine blijven. ( Voorheen was dit 5 dagen.)

Als u twijfelt, overleg dan altijd even met de leerkracht. 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl