Welkom op de website van de Paus Joannesschool en Peuteropvang de Kleine Beer.

De Paus Joannesschool is een basisschool, waar kinderen zich thuis voelen en zich breed ontwikkelen. Ons motto is:

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

  • Wij streven ernaar de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, zodat zij met zelfkennis en zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs kunnenOp cognitief, persoonlijk en sociaal vlak halen wij eruit wat erin zit.

Dit bereiken wij door te werken vanuit onze 5 kernwaarden:

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De kernwaarden van de Paus Joannesschool zijn:

Toekomstgericht, Plezier, Verbondenheid, Ontwikkeling, Samenwerking

Onder het kopje: https://www.pausjoannes.nl/929/de-basisschool.html vindt u nog veel meer informatie over de school.

Toekomstgericht: Kinderen vergroten op de Paus Joannesschool niet alleen hun kennis, maar ook hun vaardigheden gericht op ontdekken, ontwikkelen en leren. Kinderen krijgen naast de reguliere lessen, 1x in de week ICT-les, waarbij de leerlingen bijvoorbeeld hun eerste stappen maken in programmeren. Ook werken ze met robotjes en maken ze stop motion filmpjes. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen Wetenschap- en Technieklessen. Het is belangrijk dat we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. De wereld verandert immers snel. In deze lessen werken de kinderen aan 21st century skills, zoals creatief denken, problemen oplossen en samenwerken.

Naast deze lessen vinden wij het belangrijk dat kinderen respect en liefde ontwikkelen voor de natuur en hun omgeving. Ook dit is belangrijk in de toekomst. Kinderen maken zich soms best zorgen om het milieu en de natuur. Als je goed voor je omgeving zorgt, zorg je ook goed voor elkaar. Onze nieuwe Groene Schoolplein wordt in 2023 aangelegd. Ook werken we samen met het Natuurpodium en hebben wij een buitenlokaal. Kinderen kunnen zo ook een reken- of taalles buiten krijgen. Bewegen en leren gaat namelijk heel goed samen.

Plezier: Als u de school binnenkomt ziet u veel lachende gezichten, zowel bij de kinderen als bij de juffen en meesters. De leerkrachten van de Paus Joannesschool genieten van hun werk en vormen een hecht team. Zij lachen veel met elkaar en maken gebruik van elkaars talenten. Zij blijven zichzelf ontwikkelen door te leren van elkaar en samen te werken. Zij richten hun blik op de toekomst en zetten zich in om voor elk kind een goede basis te leggen en goed onderwijs te bieden. 

Verbondenheid: In een veilige, inspirerende omgeving, ontdekken kinderen hun talenten en kwaliteiten en leren ze wat de talenten van hun klasgenoten zijn. Dit zorgt voor verbondenheid in de groep. Leren is leuk. Plezier hebben met elkaar, verschillend mogen zijn en elkaar waarderen vinden wij in de klas belangrijk. Hier besteden we veel aandacht aan. We hebben 5 belangrijke grondregels:

Wij zorgen dat iedereen erbij hoort

Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn

Wij lossen conflicten samen op

Wij helpen elkaar

Wij dragen allemaal ons steentje bij

Ontwikkeling: Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het ene kind gaat snel, het andere kind wat langzamer. Op de PJ zorgen wij voor goed onderwijs. We streven ernaar om bij elk kind eruit te halen wat erin zit. Wij werken vanaf groep 4 o.a met het digitale programma Snappet. Dit programma zorgt ervoor dat leerkrachten de ontwikkeling van kinderen uitstekend kunnen volgen en daar hun instructie op aanpassen. Leerkrachten geven de uitleg die kinderen nodig hebben. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben wij onze MICADO klas. Kinderen die moeite hebben met de lesstof worden ondersteund door de leerkracht en eventueel de onderwijsassistent. Wilt u meer weten over onze uitstroomgegevens en dit vergelijken met andere scholen, dan verwijzen wij u naar: scholen op de kaart

Samenwerken is een belangrijke waarde. De leerkrachten zetten hier op in tijdens alle lessen. De PJ is een Vreedzame School. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje: de basisschool. Er is ook een externe partij die lessen verzorgt in de klas gericht op groepsdynamiek, samenwerking en in je eigen kracht staan.

Bent u nieuwsgierig geworden? Maak dan telefonisch een afspraak voor een rondleiding en proef zelf de sfeer van onze fijne school. 

https://www.youtube.com/watch?v=ofE1QYZlILg