Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie over de MR Wat is de MR?De MR is de afkorting van medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Ouders hebben op basis van advies- en instemmingsrechten van de MR een stem...

Lees verder

Ouderraad

Op onze school hebben wij een actieve Ouderraad. In de Ouderraad zitten ouders die zich hebben opgegeven om te helpen bij activiteiten en/of het versieren van de school. De Ouderraad komt meerdere keren per jaar samen om met onze eventmanagers Sharda en D...

Lees verder


Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl