Week van de Lentekriebels

Week van de Lentekriebels

Woensdag 15 maart 2023

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Scholen geven in deze week les over positieve weerbaarheid en relaties. In 2023 is de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema voor de Week van de Lentekriebels 2023 is: Je mag zijn wie je bent. Onderwerpen die hierbij aan bod komen op de Paus Joannesschool zijn: praten over wie je bent, autonomie en een positief zelfbeeld. 

Om in stapjes te kunnen ontdekken wat jij wil en positieve ervaringen op te kunnen doen met relaties en weerbaarheid, is het belangrijk om van jongs af aan stil te staan bij deze onderwerpen. De kinderen leren hoe ze daarover kunnen communiceren. Ook in relatie tot anderen: het ondersteunt de boodschap dat interacties voor iedereen plezierig moeten zijn en het leert kinderen stevig in hun schoenen te staan en hun grenzen aan te geven.

In elke groep wordt in deze week in ieder geval 1 les hierover gegeven. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl