Update groen-blauw schoolplein

Update groen-blauw schoolplein

Vrijdag 4 november 2022

Zoals jullie weten krijgt de Paus Joannesschool in 2023 een geweldig nieuw schoolplein en daar zijn wij en de kinderen ontzettend blij mee. Graag willen we u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Op 19 september zijn we met een groep kinderen, leerkrachten en ouders naar de Speeldernis geweest om inspiratie op te doen. Verder zijn er ook collega’s bij andere scholen gaan kijken en hebben we de Schoolpleinentop bezocht waar verschillende organisaties meer konden vertellen over het hele proces van initiatief naar ontwerp tot uitvoering van een groen-blauw schoolplein.

De school krijgt een subsidie van de gemeente om het schoolplein aan te leggen. De bedoeling van dit groen-blauwe schoolplein is dat kinderen gestimuleerd worden om meer actief buiten te spelen. Door veel, afwisselend en fantasierijk te spelen, ontwikkelen kinderen zich motorisch en op sociaal vlak beter. Het regenwater heeft steeds meer moeite om weg te lopen en de warmte blijft hangen. Het groen-blauwe schoolplein is dus ook beter voor het milieu.

Om het gehele schoolplein aan te pakken hebben we nog meer geld nodig. We zullen proberen ook op andere manieren aan geld te komen. Mocht u ervaring hebben in het aanvragen van subsidies, of voor ons op zoek willen gaan naar donateurs of sponsoren, dan horen we dit graag.

Binnenkort gaan wij contact leggen met een aantal hoveniers die een ontwerp kunnen maken voor het schoolplein. Dan zullen de verschillende voorstellen met elkaar worden vergeleken en hopen we een beslissing te kunnen nemen over de aanleg van het schoolplein. Om kosten te sparen willen we samen met ouders en buurtbewoners (een deel van) het plein leeghalen. Wie weet maken we er een gezellige wedstrijd tegels wippen van. Een mooie gelegenheid om samen iets te doen aan de vergroening van de wijk. We willen zoveel mogelijk materialen hergebruiken, omdat dit beter is voor de portemonnee en voor het milieu.

Wij worden erg blij van mensen die de handen uit de mouwen willen steken of misschien wel kunnen helpen met het regelen van boomsnippers, wilgentakken, of subsidies willen aanvragen. Wij hebben deze vraag ook bij de buurtbewoners uitgezet, omdat het schoolplein een openbaar plein is en we graag zien dat iedereen straks kan genieten van al dat extra groen in de wijk. Speciaal voor geïnteresseerden hebben wij een informatiebijeenkomst gepland op maandag 14 november van 15.30 uur tot 16.30 uur. Op deze informatiebijeenkomst kunt u zich aanmelden om te helpen. U bent van harte welkom.

Speciaal voor dit project hebben wij een apart e-mailadres geopend. Voor vragen of suggesties kunt u ons bereiken op schoolpleinpausjoannes@gmail.com.

Er zijn enkele foto’s toegevoegd ter inspiratie voor het nieuwe schoolplein.

 

De werkgroep groen-blauw schoolplein


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl