We gaan weer naar school

We gaan weer naar school

Vrijdag 7 januari 2022

Beste ouders/verzorgers
 
Allereerst wensen wij allemaal een gezond en gelukkig 2022. We hopen dat u genoten heeft van de kerstvakantie en tijd heeft gehad om een beetje uit te rusten en te genieten van momenten met mensen die belangrijk voor u zijn.
Wij zijn blij dat we maandag weer 'gewoon' van start kunnen gaan. Het blijft een hele uitdaging om de klassen bemand te houden, maar we hebben een geweldig team met flexibele leerkrachten die er alles aan doen om de kinderen fysiek onderwijs te geven. Houd u er echter wel rekening mee dat het kan voorkomen dat u uw kind één of enkele dagen thuis moet houden, als er echt geen vervanging is. Het aantal positieve testuitslagen is hoog, daar zullen wij uiteraard ook mee moeten dealen.
 
Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we de scholen open kunnen houden. Voor de vakantie waren er allerlei regels, daar is weinig aan veranderd. Voor de zekerheid hieronder nog een keer alles op een rijtje. 
 
Zelftesten:
 • Voor leerlingen van de groepen 6,7,8 en alle medewerkers geldt: twee keer per week preventief testen. Als de thuistest positief is, gaan de leerling of medewerker en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Als de test negatief is, mag de leerling of medewerker gewoon naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook gevaccineerden. Wij geven zelftest mee naar huis aan leerlingen van de groepen 6,7 en 8 en medewerkers. Wilt u deze niet ontvangen, geef dit dan door aan de leerkracht. Het gaat hier om een advies en geen verplichting. 
 • Omdat er nu zoveel positieve testuitslagen zijn vragen wij u of u uw kind zondagavond 9 januari preventief wil testen. Niet verplicht, wel heel fijn als u dit doet.

Mondkapjes:

 • Het dragen van mondkapjes, bij het bewegen door de school, is voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een dringend advies. Het is dus niet verplicht. Als kinderen een mondkapje zijn vergeten, kunnen ze een mondkapje bij de conciërge halen.
 • Onder schooltijd dragen medewerkers van de school een mondkapje als zij door de school lopen. Buiten en in de groep hoeft het niet.

Extra bescherming:

 • Kinderen en leerkrachten wassen regelmatig hun handen
 • We ventileren de ruimtes goed. Dat betekent dat het soms best koud kan zijn in de groep. Geef uw kind evt een extra dikke trui mee, die op school kan blijven.
 • Wij zorgen ervoor dat verschillende groepen binnen de school zo min mogelijk contact hebben met elkaar. Dat betekent bij het naar huis gaan, dat een klas soms wat later buiten is, omdat er gewacht wordt tot de gang leeg is.

Buitenspelen en TSO:

 • Omdat de kans op besmetting bij buitenspelen minimaal is, houden wij de reguliere buitenspeel momenten en TSO-momenten aan. Dat betekent tijdens de TSO dat de kleuters samen buiten spelen, de groepen 3-4-5 en de groepen 6-7-8. Het plein is groot en de kinderen verdelen zich goed over de buitenruimte.

Drukte rondom het plein bij brengen en halen

 • Het is prettig als kinderen waar mogelijk alleen naar school komen en alleen naar huis gaan. Lukt dit niet, loop dan met 1 ouder/verzorger mee.
 • Kinderen kunnen gebruik maken van verschillende ingangen, dit zorgt voor minder drukte.
 • Wij vragen u als ouders om zelf verantwoordelijkheid te nemen in de anderhalve meter afstand met andere ouders. Het blijft het rustigst om de school als u direct weer naar huis gaat, als u uw kind gebracht heeft.
 • De groepen 1-2 zorgen dat zij om 14.50 (woensdag 11.50) buiten staan. Verzoek aan ouders die alleen een kleuter hoeven op te halen om op die tijd ook op school te zijn. Ouders die meerdere kinderen moeten halen komen gewoon om 15 uur.
 • De groep van juf Nicol en juf Edina maakt gebruik van het hek aan de Spinozaweg.
 • Leerkrachten van groep 5 lopen met de kinderen richting het hek (in de hoek) van de Spinozaweg (houten speelrek met rode buizen). Wij vragen ouders van de groepen 5 vriendelijk om aan die kant te gaan staan bij het ophalen. Kinderen gaan via één van de hekken naar buiten.
 • Als u merkt dat de ophaalplek erg druk is, spreek dan een rustigere plek af met uw zoon/dochter.

Gesprekken met ouders/ externen

 • Oudergesprekken worden zoveel mogelijk online of telefonisch gevoerd. Mocht u toch op school uitgenodigd worden, dan vragen wij u een mondkapje te dragen bij het verplaatsen door de school.

Thuisonderwijs en snottebellen

 • Het snottebellen beleid is in november verscherpt. Ook kinderen met een neusverkoudheid blijven thuis. Het is fijn als u uw kind laat testen, de GGD tests zijn ondertussen behoorlijk kindvriendelijk. Een thuistest kan uiteraard ook. Ziet u door de bomen het bos niet meer? De beslisboom is als plaatje toegevoegd aan dit bericht. U kunt de beslisboom ook zelf downloaden via:https://www.boink.info/beslisboom
 • Kinderen die thuis moeten blijven, krijgen van de leerkracht schoolwerk. Ouders en leerkracht hebben hierover contact met elkaar.
 • Klassen gaan niet in quarantaine bij een positief geteste leerling of leerkracht. Wel brengen wij de ouders van de klas op de hoogte dat er een positief geteste leerling of leerkracht is. In verband met de privacy noemen wij hier geen namen. Het verzoek aan u is om de gezondheid van uw kind en de gezinsleden dan extra in de gaten te houden en bij twijfel te testen. Alleen als er een grote uitbraak is, kan de GGD adviseren om over te gaan tot preventief thuisonderwijs.
 • Als een klas thuis moet blijven, proberen we voor kinderen vanaf groep 4 online onderwijs te verzorgen. Lukt dit niet, dan krijgen kinderen werk mee naar huis of er staat online werk klaar.
 • Leerkrachten moeten soms ook thuisblijven, omdat zij zelf ziek zijn of er een gezinslid een positieve testuitslag heeft. Wij proberen dan vervanging te regelen, maar dat is een hele uitdaging. Het kan voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is voor de groep van uw kind. Als dat zo is, vragen wij u uw kind thuis te houden. Houd hiervoor de Paus-app goed in de gaten.
 • Als er kinderen ziek worden gemeld, dan neemt de leerkracht contact met ouders op om te vragen wat de klachten zijn en af te spreken wanneer het kind weer naar school kan komen. Als u geen test afneemt of af laat nemen dan geldt de regel dat uw kind 24 uur klachtenvrij moet zijn, voordat hij/zij weer naar school komt. Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten ( en geen testafname) mag uw kind na 7 dagen weer naar school. ( Mits er geen contact is geweest met iemand met corona)
 

Gymlessen

 • De gymlessen voor de kleuters vinden voorlopig plaats in het hoofdgebouw, op deze manier zijn er geen begeleidende ouders meer nodig
 • Kinderen wassen hun handen voordat de les begint.
 • De gymzaal wordt regelmatig gelucht.
 • Verschillende groepen kleden niet gelijktijdig om in de kleedkamer.

 

 Met vriendelijke groeten,

 

Janine de Leeuw en Kim Boonstra

 

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl