Algemene informatie

Algemene informatie

Goedemiddag,

De voortgangsgesprekken zijn inmiddels geweest. Tijdens het bespreken van de voortgang van uw zoon/dochter zijn er de nodige afspraken gemaakt.

Om zo goed en gericht mogelijk te werken tot aan de volgende Cito’s heb ik met de leerlingen hun eigen leerdoelen in kaart gebracht. Zij werken hier regelmatig op school aan, maar zouden er uiteraard goed aan doen om ook thuis te oefenen.

De kinderen krijgen per thema voor taal en spelling de leerdoelen uitgewerkt op papier mee. Zij kunnen hier niet alleen op school mee oefenen maar ook thuis. Raken zij dit blad kwijt dan is deze via Classroom te vinden.

Daarnaast kunnen de kinderen via Aerobe DLO (ook via de internetbrowser zelf) digitaal oefenen met rekenen en spelling.

- rekenen: redactiesommen.nl – niveau M8

- spelling: spellingoefenen.nl – Taal Actief 4 – woordpakket 1.1 t/m 4.3

- Nieuwsbegrip – werk uit het archief (ook te bereiken via basispoort.thuis)

De volgende Cito zal in week 3 of 4 van januari starten. Vervolgens vinden de definitieve adviesgesprekken plaats op 16 en 17 februari. Hierna kunt u zich inschrijven op een middelbare school naar eigen keuze.

Omdat wij vergeleken andere jaren niet zelf met de kinderen op oriënterende bezoeken kunnen gaan, dient u dit voornamelijk zelf te doen met uw zoon/dochter. Zo zijn er vanaf november meeloopdagen en open dagen gepland. Meer informatie hierover op de website van de school. Ook kunnen de kinderen een informatiefolder (op de gang hier op school) pakken van scholen die hun interesse wekken.

Vorige week vond er een virtuele informatieavond plaats voor middelbare scholen in Rotterdam. Omdat Barendrecht buiten deze regio valt, mogen zij niet promoten buiten hun eigen regio om. Ik wil jullie toch inlichten dat er vanavond een soort zelfde digitale informatieavond zal plaats vinden. Vanaf 16.00 uur zal de volgende website beschikbaar zijn voor middelbare scholen in Barendrecht: https://scholenmarktbarendrecht.nl/

Tot slot wil ik u erop wijzen dat u mij kunt bereiken middels dit e-mailadres: verrenety.dejezus@rvko.nl  en niet via rvko.nu. Dit is een fictief e-mailadres om in te loggen via Aerobe DLO en wordt dus niet actief gebruikt.

Ik hoop u middels dit bericht wat meer geïnformeerd te hebben over wat u en uw zoon/dochter te wachten staat de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Juf Verrenety

 

 

 

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl