Correctie einde schooldag donderdag

Anders dan in mijn bericht van vrijdag stond, eindigt de sportdag donderdag om 13:00 uur. Mijn excuses. meester Remco

Lees verder

mededelingen schoolweek 32

mededelingen schoolweek 32

Beste ouders, De laatste week voor de mei-vakantie wordt een gezellige maar drukke week. Maandag 23-04 is een techniek-middag rond het thema magnetisme. Woensdagochtend is een reguliere ochtend met schoolzwemmen. Donderdagochtend zijn de leerlingen to...

Lees verder

9-jaarsprik

9-jaarsprik

Beste ouders, Sommige leerlingen moeten morgen hun 9-jaarsprik halen bij de GGD in Ahoy. Enkele kinderen in de middag om 15:00 uur, andere kinderen al in de ochtend.   Als uw kind in de ochtend de 9-jaarsprik krijgt, hoeft u hem/haar niet naar sch...

Lees verder

mededeling schoolweek 28

Beste ouders, Vandaag vierde ik in de klas mijn verjaardag. Het was een erg gezellige, maar volle dag. Ik dank u en uw kinderen voor de felicitaties en de kleine attenties. Maandag gaan de kinderen op de portretfoto én op de groepsfoto. Woensdag ...

Lees verder

rapportmappen

Beste Ouders, Volgende week dinsdag krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Donderdag 22 februari zal ik met u over het rapport en over uw kind spreken. Van een flink aantal kinderen heb ik de rapportmap nog niet terug ontvangen. Wilt u de map ...

Lees verder

mededelingen schoolweek 22

Een aantal mededelingen voor de komende dagen: Vrijdag viert de Paus Joannes carnaval. Uw kind kan verkleed naar school komen. Als het verkleedpakje onpraktisch is of te koud, kan uw kind extra kleding meenemen om zich 's ochtends om te kleden. Dat hoeft...

Lees verder

extra gymles op dinsdagmiddag

Morgen, 30 januari, zullen de kinderen van klas 5C een keertje gymen onder leiding van meester Frans. Zo kunnen de rapportcijfers voor gymnastiek worden vastgesteld. De leerlingen gymen van 14:00 tot 14:45 uur aan de Guido Gezelleweg. We zijn dan waarsch...

Lees verder

Nieuws uit schoolweek 18

Nieuws uit schoolweek 18

Na de Kerstvakantie zijn bijna alle kinderen gezond weer op school teruggekomen. Een enkeling had de griep te pakken. We hebben een week lang hard gewerkt om weer in het ritme van het schoolleven te komen. Bij spelling (jager-woorden en bakker -woorden) ...

Lees verder

nieuws uit schoolweek 13

nieuws uit schoolweek 13

Het was een leerzame maar ook zeer creatieve week, want we hebben in 1 week zowel de Sinterklaasboten afgemaakt en prehistorische grottekeningen gemaakt )zie foto'. Een paar korte mededelingen: Volgende week vrijdag is pietengym. Uw zoon of dochter mag ...

Lees verder

Nieuws uit schoolweek 11

Nieuws uit schoolweek 11

Deze week was de week van Kijk in de Klas. Ik bedank alle ouders die zijn komen kijken. Als u dingen hebt gezien of hebt meegemaakt waarover u vragen hebt, stelt u ze gerust tijdens het voortgangsgesprek. Ik vind het belangrijk om feedback te ontvangen. ...

Lees verder

Nieuws uit de 9e schoolweek

Nieuws uit de 9e schoolweek

Beste ouders, Hier wat nieuwtjes uit de eerste schoolweek, ook om onduidelijkheden op te lossen of voor te zijn. Het nieuws van de dag is de geboorte van heel kleine baby-guppies. De kinderen hadden al door dat een vrouwtjes-guppy zwanger was en zij sto...

Lees verder

Nieuws uit de vijfde schoolweek

Nieuws uit de vijfde schoolweek

Beste ouders, We hebben weer een fijne week achter de rug. Er is hard gewerkt maar de sfeer was ook goed, wat mij betreft. U heeft van uw kind wellicht gehoord, dat de tafels niet meer twee-aan-twee, maar in groepjes staan. Dat heeft voor mij en voor de...

Lees verder

Opsteker over het huiswerk

Opsteker over het huiswerk

Vandaag moest het schriftelijke huiswerk voor de eerste keer zijn ingeleverd. Alle leerlingen hebben het huiswerk op tijd ingeleverd! Een groot compliment voor de leerlingen, maar ook voor de ouders. Veel leerlingen zeiden zelf al: "mama moest me er wel ...

Lees verder

foto-site

foto-site

Beste ouders, Voor het weekend uitte ik de wens om alle foto's van 5C in een afgesloten map te plaatsen, die u via het internet kon bekijken. Ik ben er door de directie op aangesproken, dat alle ouders en alle klassen foto's kunnen inzien via de app en d...

Lees verder

Zo doen wij het in groep 5C!

Zo doen wij het in groep 5C!

We hebben een fantastische derde schoolweek achter de rug. We hebben vrijdag het blok We horen bij elkaar van de Vreedzame School afgesloten met het ondertekenen van de afsprakenposter zó doen wij het in groep 5C. De kinderen hebben hun n...

Lees verder

Fijn Offerfeest

Fijn Offerfeest

We waren vandaag met maar 10 kinderen in de klas. We hebben veel plezier gehad. We wensen alle kinderen die het Offerfeest vieren een mooi feest met hun familie. We wensen Elijah van harte beterschap. En voor iedereen..... een fijn weekend....

Lees verder

welkom ouders groep 5C

Beste ouders, Dit is het eerste bericht van mij. Als het goed is, hebt u zich ingeschreven voor een kennismakingsgesprek. De inschrijflijst hangt tot vrijdag bij mijn lokaal, dus als u nog niet hebt ingeschreven heeft u nog de kans. Ik zou graag alle oud...

Lees verder

nieuws uit de 10e schoolweek

nieuws uit de 10e schoolweek

Beste ouders, De tiende schoolweek (alweer een kwart jaar voorbij!) was weer heel prettig en leerzaam. Het was een week vol creatieve momenten: dinsdagochtend volgden de kinderen een zeer inspirerende workshop van de SKVR. De kinderen hebben gedicht...

Lees verder

Van Sinterklaas naar Kerstmis

Van Sinterklaas naar Kerstmis

Beste ouders van 5C, Ik heb vandaag met de groep van uw zoon/dochter een heel leuke sinterklaasochtend gehad. Alle kinderen hadden voor een cadeautje gezorgd. Jullie allemaal bedankt voor je hulp daarbij. De kinderen hebben het gedicht aan elkaar voorgel...

Lees verder

nieuws uit schoolweek 15

Beste ouders,   Veel van deze week staat al in het teken van Kerstmis en de manier waarop we dat op school vieren. Kerstmis is een christelijk lichtfeest, waarin de boodschap centraal staat dat hoop en liefde, juist in deze donkere tijde...

Lees verder

nieuws uit schoolweek 20

nieuws uit schoolweek 20

Beste ouders, Graag uw aandacht voor de volgende zaken: Deze week zijn we begonnen met blok 6 van De Vreedzame School. Dit blok heeft als thema We zijn allemaal anders. Het leert de kinderen dat verschillen tussen mensen niet iets negatiefs zijn en niet...

Lees verder

gymles na de voorjaarsvakantie

Beste ouders, Zoals ook in de nieuwsbrief staat, hebben de kinderen vanaf de vakantie weer één keer per week gymnastiek. Dat zal de eerste keer zijn op dinsdag 6 maart. Wilt u eraan denken dat de leerlingen dan weer schoentjes en een broekj...

Lees verder

Nieuws uit schoolweek 27

Nieuws uit schoolweek 27

Een aantal mededelingen over de afgelopen en komende dagen: Zondag 25 maart is het Palmpasen. Op vrijdag zullen twee leerlingen een mand met lekkers aanbieden aan hulpbehoevenden in de buurt (bijv. alleenstaande ouderen). Deze week vullen we de mand met ...

Lees verder

mededelingen over CITO en huiswerk

mededelingen over CITO en huiswerk

Beste ouders, Ik ben deze week begonnen met het afnemen van de toetsen eind-5 van CITO. Begrijpend Lezen is afgenomen, volgende week het Spelling-dictee en de week erna de toets voor Rekenen. Er tussendoor doe ik de leestoetsen DMT en AVI. Bij de laatst...

Lees verder

Nieuws over volgende schoolweek

Beste ouders, De datum waarop de laatste cijfers voor het rapport moeten zijn ingeleverd, komt snel dichterbij. Dat betekent: de laatste toetsen maken voor de leerlingen, het laatste nakijkwerk voor mij. Uw kind zal daar misschien over klagen. Ik doe dat...

Lees verder


Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl