Weetjes en Nieuwtjes

Weetjes en Nieuwtjes

Maandag 29 januari 2024

Gaat u er maar even lekker voor zitten. We hebben weer flink wat nieuwtjes en weetjes voor u.

 • Griep. Op dit moment slaat de griep flink toe op school. Er zijn veel kinderen ziek thuis, maar ook meesters en juffen liggen in bed met griep. Gelukkig hebben we een fijn team en bieden leerkrachten die parttime werken dan aan extra te komen. Ook hebben wij veel onderwijsassistenten, die kunnen vervangen. Afgelopen week hadden we 8 leerkrachten ziek thuis. Dat konden we echt niet meer opvangen. Daarom hebben wij toen bij 3 klassen aan ouders gevraagd hun zoon/dochter thuis te houden als dit mogelijk was. De kinderen die wel naar school kwamen, zijn verdeeld over de overige groepen. We duimen dat dit niet meer nodig is, maar hopen op uw begrip als wij genoodzaakt zijn een groep thuis te laten blijven.
 • Rapporten. Op 9 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis. Heeft u nog een rapport thuisliggen? Wilt u dit dan meegeven naar school? Dan kunnen we het nieuwe rapport in het mapje stoppen. In de week van 12 februari zijn de rapportgesprekken. Houd de app/website in de gaten, zodat u zich tijdig in kunt schrijven voor het gesprek met de meester/juf.
 • Pre-advies. De kinderen van de groepen 7, krijgen tijdens het rapportgesprek een pre-advies. Het is fijn voor ouders en kinderen om te weten hoe hij/zij er op dit moment voor staat en wat nu het advies voor de middelbare school zou zijn. In groep 8 volgt dan nog een voorlopig advies en het definitieve advies.
 • Vrije dag. Reminder: a.s. vrijdag 2 februari hebben de leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
 • Doorstroomtoets. De leerlingen in groep 8 maken op 6 en 7 februari de landelijke doorstroomtoets. Vroeger heette dit de Eindtoets van Cito. De doorstroomtoets is nog steeds door Cito gemaakt, maar wordt eerder afgenomen dan de Eindtoets vroeger. In de week van 18 maart is de uitslag van de doorstroomtoets bekend. Van 20 t/m 22 maart krijgen de leerlingen hun definitieve advies.
 • Carnaval. De week erna, op vrijdag 9 februari vieren we carnaval. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. De school gaat om 13 uur uit. Vergeet u dit niet door te geven aan de BSO of de gastouder?
 • Voorleesdagen en week van de poëzie. We zitten middenin de voorleesdagen en de week van de poëzie. In de school hangen allemaal gedichten. Hier wordt ook aandacht aan besteed in de klassen. Ook proberen de kinderen alle ‘masked readers’ te ontmaskeren. Elke klas kijkt filmpjes van gemaskerde juffen/meesters die aan het voorlezen zijn. Welke klas heeft ze allemaal goed?
 • Parkeren DRL. Vanaf vorige week mogen ouders gebruik maken van het parkeerterrein van DRL. Heeft u uw auto daar al een keer geparkeerd? Het adres is: Spinozaweg 498. Als u ’s morgens of ’s middags bij het brengen of halen daar parkeert, scheelt het enorm in parkeerstress en ergernissen. Rustig naar de school wandelen, zonder zorgen of kans op boetes.
 • Informatieochtend groep 2/3.s. woensdag 31 januari staat de informatieochtend voor de ouders/verzorgers van de oudste kleuters en de kinderen in de groepen 3 gepland. We starten om 08.45 uur in het theater. De ochtend gaat over de overgang van groep 2 naar groep 3 en van eind groep 3 naar groep 4.  We gaan in op de belangrijkste punten van de leerlijnen taal, lezen en rekenen. Aan het eind van de bijeenkomst weet u hoe wij de leerlingen steeds voorbereiden op de volgende fase van hun ontwikkeling. U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven op de app, via het keuzemenu Evenementen. Of via de website: https://www.pausjoannes.nl/3533/evenementen.html
 • Voorjaarsvakantie: Over 3 weken hebben we alweer voorjaarsvakantie. Deze start op maandag 19 februari en eindigt op vrijdag 23 februari. We zien de kinderen graag weer op maandag 26 februari in de klas. Wist u dat u alle vrije dagen ook gemakkelijk terugvindt op de app/website onder het kopje: agenda. Rechtsboven in de hoek, ziet u een icoontje met een pijltje naar beneden. U kunt alle dagen dan in uw digitale agenda plaatsen.
 • Voedselcentrum Rotterdam. Wist u dat er aan de Vinkenbaan 73 en Kreekplein 8 een voedselcentrum zit, waar u gratis brood en groenten kunt halen. Speciaal voor mensen met een kleine beurs. Andere boodschappen kosten daar veel minder. Er hangen al flyers aan de prikborden. Wilt u meer informatie? Vraag dit gerust aan Kiona. www.stichtingisaakendeschittering.nl

 

 • Uitslag tevredenheidsonderzoek. In november hebben alle ouders en leerlingen van de groepen 6,7 en 8 een vragenlijst ingevuld, die gaat over de tevredenheid met de PJ. We zijn blij met een prachtige 7,9 van de ouders en een keurige 7,5 van de leerlingen. 98 % van de leerlingen en 42 % van de ouders vulden dit in. Hieronder enkele opvallende zaken, die we graag met u delen.  We zijn vooral heel blij dat een overgrote meerderheid van de kinderen aangeven zich veilig te voelen op school, weinig last hebben van pesten en tevreden te zijn met de lessen en leerkrachten. Hetzelfde geldt voor ouders. Ook de communicatie via de app ervaart u als zeer positief.

Mooie opmerkingen naar de leerkrachten vanuit de ouders en kinderen zijn bijvoorbeeld dat ze de juffen/meesters lief vinden, dat de lessen goed zijn, dat er naar ze geluisterd wordt en met ze gepraat. Dat ze het plein mooi vinden en alle bijzondere lessen en ‘extra aandacht, op allerlei vlak’ waarderen. Ouders voegen daaraan toe tevreden te zijn met het prettige schoolklimaat, de openheid, communicatie en de lessen.

Aandachtspunt vanuit leerlingen is dat ze meer autonomie zouden willen ervaren. Daar zijn we wel hard mee aan het werk. Het helpt namelijk enorm als kinderen zich nog meer betrokken voelen bij hun eigen leerproces.  Grappig om te noemen: Een groep kinderen wil graag meer weekend, een juf/meester die minder streng is en minder hard werken. Dat zijn punten waar we voorlopig even niks mee doen ???? Het is namelijk wel erg fijn als kinderen veel blijven leren in de klas en dan moeten meesters en juffen ook weleens streng zijn. 

Aandachtspunt vanuit ouders is niet een groot opvallend onderdeel. Vaak zijn dit zaken die afhankelijk zijn van een leerkracht of een bouw en maar 1 keer genoemd worden. We zullen deze losse punten bespreken met de teamleiders en leerkrachten om te zien wat we hierin kunnen verbeteren.

We willen u in ieder geval bedanken voor de feedback. Blijf uw vragen stellen aan de collega’s als er iets niet duidelijk is. We helpen u graag.

 

 

 

 

 

 


Terug