Mooi nieuws

Mooi nieuws

Woensdag 13 december 2023

Het is bijna Kerst. En bij Kerst horen ook mooie en hoopvolle boodschappen. Daarom 2 mooie boodschappen vanuit de PJ

Harten met dankbaarheid en trots

Sinds vandaag hangen er op twee prikborden in het hoofdgebouw (bij de hoofdingang rechts en links van de directiekamer) twee grote rode harten met daarin allemaal boodschappen van de meesters en juffen van de Paus. Zij schrijven daarin waar ze trots op of dankbaar voor zijn (op school of in de klas). Loopt u erlangs? Lees ze zeker even. Want alle meesters en juffen schrijven hele mooie dingen over de kinderen, de ouders, de collega's en de school zelf. Verbondenheid is een van onze kernwaarden en zeker nu, in een tijd waarin het soms lijkt of mensen steeds verder van elkaar komen te staan, blijven wij als school daar elke dag weer aan werken.

 

Mooie lessen voor kinderen met faalangst

Vele kinderen ontwikkelen tijdens hun basisschoolperiode een bepaalde angst voor falen. We leven in een maatschappij waarin er veel van ons wordt verwacht en de lat hoog ligt. Dit kan een bepaalde druk leggen op kinderen. Ook een negatieve ervaring uit het verleden of een onzekere aanleg hebben van nature kan voor faalangstige klachten zorgen bij een kind.

Op de Paus Joannes vinden wij het ontzettend belangrijk dat kinderen naast het reguliere lesaanbod óók leren hoe zij om kunnen gaan met stress, vervelende gedachten en hun emoties. Daarom gaat juf Lotte, onze kindercoach, na de kerstvakantie op de woensdagmiddag faalangsttrainingen geven aan nu al geselecteerde kinderen uit groep 5, 6 en 7. Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten per keer.

Elk kind werkt tijdens deze training aan een persoonlijk leerdoel, dat geformuleerd wordt tijdens de eerste bijeenkomst van de training. Tijdens de training wordt er daarnaast ook gericht aan de volgende doelstellingen gewerkt:
- Negatieve gedachten veranderen in positieve gedachten.
- Zichzelf aanmoedigen met aardige woorden in plaats van ‘ik kan het niet’.
- Fouten maken en hier ontspannen mee omgaan.
- Doorzetten en het nog een keer proberen.
- Zelfkritiek inzetten als hulpmiddel in plaats van als belemmering.
- Rustig blijven en ontspannen, stress reguleren.
- Complimenten geven aan zichzelf.
- Een groei-mindset ontwikkelen: ‘ik kan het nóg niet’.

Als deze bijeenkomsten geweest zijn, bekijken wij of er nog een nieuwe groep deze extra training nodig heeft en starten wij een nieuwe ronde op. Wij hopen met deze training de kinderen die dit nodig hebben, iets belangrijks mee te kunnen geven waar zij tot in hun volwassen jaren nog profijt van zullen hebben. 

Denkt u dat uw kind faalangstig is, praat daar dan eens over met de leerkracht. Wie weet kan uw zoon/dochter in de toekomst dan meedoen aan deze trainingen.


Terug