Nieuwtjes en Weetjes

Nieuwtjes en Weetjes

Dinsdag 28 november 2023

Save the date(s)

Vroeger leerden kinderen delen, vermenigvuldigen, breuken en procenten op een hele andere manier dan nu. Dat is soms best lastig. Als u iets op een bepaalde manier geleerd hebt en uw zoon/dochter vraagt om uw hulp zeggen zij al snel: ‘Neee!! Zo moet het helemaal niet. Jij weet niet hoe de juf of meester dit doet.’ Daarom organiseren wij in de maand januari verschillende bijeenkomsten, waarbij u als ouder uitleg krijgt over hoe kinderen iets aangeleerd krijgen en waarom. Ook voor de groepen 1-2 en 3, worden er zaken anders aangepakt dan vroeger. Ook hier nemen wij u graag in mee. Zet de volgende data dus alvast in uw agenda.

  1. Woensdagochtend 17 januari- koffieochtend/informatiebijeenkomst voor ouders van de groepen 4 t/m 8. We vertellen u hier hoe wij de kinderen bijvoorbeeld leren vermenigvuldigen en delen en wanneer en hoe er verhoudingstabellen ingezet kunnen worden. Ook kunt u zelf uw vragen stellen.
  2. Woensdagochtend 24 januari- koffieochtend/informatieochtend voor alle ouders van wie hun kleuter dit schooljaar op de PJ is begonnen. We vertellen bijvoorbeeld hoe de dagen eruit zien, wat de leerkrachten met de kinderen doen en hoe er geobserveerd wordt.
  3. Woensdagochtend 31 januari- koffieochtend/informatieochtend voor alle ouders met kinderen in de groepen 1-2 en 3. We vertellen u bijvoorbeeld over spelend leren, de zone van naaste ontwikkeling, de voorwaarden om te kunnen lezen/rekenen en het echt leren lezen/rekenen en schrijven.

Verdere informatie hierover volgt na de kerstvakantie.

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij aan alle ouders om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Het gaat hierbij om een bedrag van 40 euro, per kind, per schooljaar. Door de ouderbijdrage te betalen, draagt u bij aan activiteiten voor de kinderen. Wat wij precies met het geld doen, vindt u makkelijk terug op de website/app. Via deze link komt u direct op de goede pagina terecht. Klik hier

Elk kind in beeld

Op de PJ streven wij ernaar om de kinderen te bieden wat zij nodig hebben. Omdat elk kind zich anders ontwikkelt, geeft de leerkracht instructie op 3 ( en soms zelfs 4) verschillende niveaus. Dit gebeurt gewoon in de klas. Omdat het fijn is om soms ook extra aandacht te krijgen in een klein groepje buiten de klas, hebben wij ondersteuning van onderwijsassistenten op school. Ook huren wij leerkrachten in die aan de slag gaan met kinderen die moeite hebben met bepaalde lesstof. Hierover schreven wij in ons vorige bericht, met de titel: Wist u dat.

Ook voor de kinderen die gemakkelijk door de lesstof heen gaan zijn er genoeg uitdagingen. Zij moeten bijvoorbeeld leren leren, leren falen en weer opstaan, leren doorzetten en leren complexe taken aan te pakken. Deze kinderen komen 1 keer per week samen in de MICADO groep. Deze afkorting staat voor Motivatie, Intelligentie, Creativiteit, Aandacht en Doorzettingsvermogen.

De leerkrachten hebben elk kind in beeld en zijn steeds op zoek naar hoe zij ze zo goed mogelijk kunnen helpen en laten leren.

Invullen tevredenheidsenquête

We herinneren u er graag nog een keer aan om de tevredenheidsenquête/kwaliteitsvragenlijst in te vullen. Als het goed is heeft u hier verschillende mails over ontvangen, met bijvoorbeeld als titel:  Paus Joannes | ** HERINNERING ** Uitnodiging invullen van een vragenlijst

Deze vragenlijst wordt ingevuld door leerlingen, leerkrachten en ouders en helpt ons om informatie te krijgen over wat goed gaat en waar aandacht aan besteed moet worden op school. Op dit moment heeft 30 procent van de ouders de vragenlijst ingevuld.

Heeft u geen mail gehad? U kunt op school ook een QR code scannen en een code invullen, dan kunt u de vragen op uw telefoon beantwoorden of op een tablet die op school ligt.

 

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl