Ouderbijeenkomst Mediawijsheid

Ouderbijeenkomst Mediawijsheid

Woensdag 22 november 2023

10 t/m 17 november was het de week van de Mediawijsheid. Het thema van dit jaar is: ‘Hier niet!’

Online zijn we constant in contact met elkaar. Zonder er soms over na te denken (ook vanwege het scherm tussen ons in) is een onaardige of kwetsende reactie snel geplaatst. Ook online zijn we het niet altijd met elkaar eens, stellen we kritische vragen of uiten we onze mening. Maar er is een grens. Uit recent onderzoek is gebleken dat 70% van de Nederlanders vindt dat dit anders moet. En ook op de Paus Joannes zeggen wij: #Hierniet!

Op de Paus Joannesschool vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen mediawijs zijn, zodat zij weerbaar zijn in de toffe, maar ook uitdagende, digitale wereld. Thema’s rondom mediawijsheid komen regelmatig terug binnen onze (ict-)lessen. Wij willen u er als ouder/verzorger ook bij betrekken door met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, zodat u op de hoogte bent over wat wij hier met de leerlingen bespreken.

Vrijdag 1 december van 08:30-09:30 zal er een presentatie zijn voor ouders (voor de groepen 4 t/m 8)* in het theater. We bespreken o.a. de volgende onderwerpen:

- Wat is mediawijsheid precies?
- Wat leren de leerlingen in de groepen 4 t/m 8 op de Paus Joannes qua mediawijsheid?
- Wat merkt u als ouder rondom dit thema? Waar ziet u kansen en wat zijn uw zorgen?
- In gesprek met uw kind; wat kunt u thuis doen? (De Mediadiamant)

U kunt zich voor deze ouderbijeenkomst opgeven via de Evenementenplanner onder het kopje 'Evenementen' op de Schoolapp en op de website. Voor vragen kunt u terecht bij juf Daniëlle.

* Voor de ouders/verzorgers van de peuters en groepen 1 t/m 3 volgt in april 2024, tijdens de Media ukkie dagen een ouderbijeenkomst.


Terug