Wist U Dat?

Wist U Dat?

Woensdag 22 november 2023

Er gebeurt zoveel binnen de school, dat je soms vergeet er even bij stil te staan. Daarom hieronder een mooi lijstje van ‘Wist-U-Datjes’

WIST U DAT:

 • Al 25 % van de ouders de kwaliteitsvragenlijst heeft ingevuld? We hopen natuurlijk op nog meer input vanuit u. Afgelopen maandag had u weer een link in uw mail. Invullen kan ook op school. Bij de hoofdingang liggen tablets voor u klaar, zodat u ter plekke kunt invullen.
 • Er alweer een baby geboren is. Afgelopen zondag werd meester Martijn voor de derde keer vader. Het lieve, prachtige meisje: Keet, is geboren. Wij wensen meester Martijn en zijn gezin heel veel geluk toe.
 • De school alweer in ‘Sint Sfeer’ is gebracht door de ouders van de OR. Geweldig om te zien, wat een gezelligheid (en spanning in deze tijd) voor de kinderen.
 • De kinderen op 5 december om 13 uur uit zijn.
 • Er mobiele lokalen op het plein geplaatst worden, in het eerste kwartaal van 2024? Op deze manier krijgen wij er 4 lokalen bij. Dit zijn hoogwaardig geïsoleerde lokalen, met goede temperatuurhuishouding en sanitair.
 • Wij dit jaar nog harder werken aan het verhogen van het leesplezier bij de kinderen? Wij werken sinds het begin van dit schooljaar met een nieuwe, hele leuke technisch leesmethode(Karakter) en hebben onze nieuwe boekenkast gevuld met heel veel verschillende, prachtige boeken. Ook werken wij al geruime tijd samen met de Rotterdamse bibliotheek, die kisten met boeken in de klassen zetten en dit steeds weer omwisselen voor nieuwe boeken?
 • Wij een subsidie hebben gekregen om dit en volgend schooljaar extra in te zetten op de basisvaardigheden. Wij gebruiken dit geld voor rekenen, taal, burgerschap en het trainen van executieve functies.
 • U dan aan het volgende moet denken: Het inhuren van 2 leerkrachten die 3 dagen in de week, extra uitleg geven of oefenen met groepjes kinderen, op het gebied van rekenen, technisch- en begrijpend lezen. Door een logopediste 2 ochtenden in de week, te laten oefenen met kleuters in het Nederlands en het vergroten van de woordenschat. Door te werken met het ‘rekenmuurtje’. Dit is een instrument, dat kinderen en leerkrachten inzicht geeft in de mogelijke hiaten in de rekenkennis van kinderen. Kinderen en leerkrachten kunnen hier direct mee aan de slag. Door Confro, weer te laten werken met kinderen aan groepskracht en persoonlijke kracht (stevig in je schoenen staan). Door levenslessen aan te bieden aan de kinderen in de bovenbouw vanuit ‘The Young Academy of Life’ En door met de leerlingen van groep 8, samen met Move-A-Head, te werken aan de executieve functies ( https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/) zoals plannen, timemanagement, organiseren en leren leren. Dit om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.
 • Er leerlingen uit de groepen 7 en 8, tijdens de pauze helpen als mediator, om conflicten op te lossen tussen kinderen als dit nodig is. Zij zijn hiervoor opgeleid door de school en wij zijn erg trots op ze.
 • Wij nog steeds ouders kunnen gebruiken die het leuk vinden om samen met leerlingen na schooltijd af en toe het Groene Plein te onderhouden. Meld u gerust aan door te mailen naar: directie@pausjoannes.nl
 • Onze ICT-juf Daniëlle een hele leuke facebook en Instagram pagina heeft, waarop zij heel regelmatig post wat zij allemaal met de kinderen doet op de PJ. Wilt u haar volgen? OP Facebook vindt u haar onder de naam: Juf Danielle, op Instagram onder: digi.juf.danielle

 


Terug