Ouderbijeenkomsten: informatie en buitenspelen

Ouderbijeenkomsten: informatie en buitenspelen

Dinsdag 22 augustus 2023

Ouderbijeenkomsten:

Dit schooljaar organiseren wij regelmatig ouderbijeenkomsten met verschillende thema’s. De volgende momenten staan in de planning. We hopen dat veel ouders aansluiten.

  • De teamleiders van de groepen 3 t/m 8 vertellen u graag over wat er in de verschillende bouwen gebeurt, wat kinderen leren en wat u kunt verwachten. Ouders van de groepen 1-2 worden door de eigen leerkracht uitgenodigd in de klassen.

 Voorlichting groepen 3: Teamleider Jan vertelt u alles over groep 3. Op dinsdag 29 augustus, van 8.30-9.15 uur, in het lokaal van juf Lois (groep 3c, dependance groepen 3)

 Voorlichting groepen 4: Teamleider Jan vertelt u alles over groep 4. Op maandag 28 augustus, van 8.30-9.15 uur, in het lokaal van meester Glenn ( groep 6c, begane grond, hoofdgebouw)

 Voorlichting groepen 5-6: Teamleider Mirjam vertelt u alles over de groepen 5 en 6. Op dinsdag 29 augustus, van 8.30-9.15 uur, in het lokaal van juf Lotte ( 1e verdieping hoofdgebouw)

 Voorlichting groepen 7-8: Teamleider Martijn vertelt u alles over de groepen 7-8. Op dinsdag 29 augustus, van 8.30-9.15 uur, in het lokaal van juf Verrenety (1e verdieping, hoofdgebouw)

 

  • Op maandag 18 september komt Hanneke Poot iets vertellen over het belang van buitenspelen. Met ons nieuwe plein, wordt er weer een nieuwe manier van spelen aangeboord bij de kinderen. Waarom is dit nou zo belangrijk? En waarom is een groen plein zo goed voor kinderen? Zij kan u er alles over vertellen. Ook kunt u vragen stellen aan haar. Hieronder stelt Hanneke zich voor:

Wat: Informatieochtend met thema: Buitenspelen

Wanneer: 18 september

Waar: Het theater op het hoofdgebouw

Voor wie: Ouders van kinderen van de groepen 0 t/m 8.

Tijd: 8.45-10.15 uur

 

Wij willen aan Hanneke doorgeven hoeveel ouders aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden via de app en de website ( https://paus-joannes.schoolpraat-app.nl/inschrijvingplanner)  Onder het kopje evenementen.

Ook hangen wij een inschrijfformulier op bij de hoofdingang van het hoofdgebouw en de dependance van de groepen 3.

Buitenspelen

Mijn naam is Hanneke Poot- van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Ook verzorg ik als docent lezingen, opleidingen, cursussen, workshops etc. over de ontwikkeling van kinderen.

Een ouderochtend over buitenspelen, waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom hiervoor aandacht vragen en het de kinderen dagelijks aanbieden?

Buitenspelen is een verlangstuk van het onderwijs. Door buiten te spelen krijgen kinderen voorwaarden voor groei en worden zij ondersteund in hun ontwikkeling.

Buitenpelen is bewegen (motorische ontwikkeling), waardoor kinderen veel ervaringen (zintuigelijke ontwikkeling) opdoen. Hierdoor doen zij kennis op (cognitieve ontwikkeling). Door buiten te spelen ervaren zij ook veel plezier en kunnen zij zich uiten (emotionele ontwikkeling), en ontstaat het verlangen om de activiteit te gaan herhalen waardoor hun conditie wordt opgebouwd (lichamelijke ontwikkeling). Samen spelen leert kinderen in elkaars beweging te komen, wat de basis vormt voor de sociale ontwikkeling.

Met elkaar gaan we ervaren en beleven waarom buitenspelen voor kinderen een dagelijkse behoefte is!

 

 

 

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl