Paus nieuwtjes en weetjes

Paus nieuwtjes en weetjes

Vrijdag 24 maart 2023

Pasen
Op woensdag 5 april vieren we Pasen met elkaar. In de klassen zijn allerlei leuke activiteiten. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan het paasverhaal. De kinderen van groep 1/2 en 3 mogen dit jaar weer eieren zoeken in de speeltuin. Als alle eieren zijn gevonden, zal de Paashaas een bezoek aan de andere klassen brengen. 
De gymlessen gaan die dag gewoon door. We zijn om 12.00 uur uit.
 
Ouderbijdrage
Vanaf 2021 is het karakter van de ouderbijdrage veranderd. Deze is vrijwillig geworden. Hierdoor krijgen we als school beduidend minder inkomsten binnen. Inkomsten die normaal (deels) gebruikt worden om alle feestdagen en activiteiten te organiseren. Doordat er minder geld beschikbaar is, moeten wij keuzes maken. De dag waarop wij Pasen vieren wordt nog steeds een gezellige dag, maar dit keer zonder ontbijt. 

Studiedag en vrije dagen
Op 6 april heeft het team een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Aansluitend is het Goede Vrijdag en maandag 2e paasdag. Al deze dagen zijn de kinderen vrij. We zien elkaar weer op dinsdag 11 april.
 
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vieren we de koningsspelen met elkaar. De aftrap vindt plaats op het hoofdgebouw. Daarna gaan alle groepen in hun eigen lokaal ontbijten. Dit ontbijt wordt gesponsord door de Jumbo.
Er zullen die dag oud-Hollandse spelletjes worden uitgezet door de ouders van de Ouderraad. Alle kinderen mogen in het oranje of rood/wit/blauw naar school komen. We zijn deze dag gewoon om 15.00 uur uit en kunnen daarna genieten van 2 weken meivakantie. Op maandag 8 mei ontvangen wij alle kinderen graag weer op school.
 
Fietsenstalling
Het is lente. Steeds meer kinderen komen op de fiets of met de step naar school. Heel fijn, want dat scheelt weer parkeerproblemen :-). Vriendelijk verzoek om alle fietsen van de kinderen te parkeren op het schoolplein in de daarvoor bestemde fietsrekken. Op het binnenplein is een overdekte fietsenstalling. Deze is bedoeld voor de fietsen van de meesters en juffen. Ernaast is een rekje speciaal voor steps. Hier mogen wel steps geparkeerd worden. 
 
Corona
Sinds 11 maart 2023 zijn de adviezen over testen op Corona en isolatie na een coronabesmetting komen te vervallen. Je hoeft geen coronatest meer te doen als je coronaklachten hebt. Inmiddels zijn we, gelukkig, al geruime tijd teruggekeerd naar het normale schoolleven. Dit betekent dat er geen verdere communicatie vanuit de school zal zijn met betrekking tot COVID-19 protocollen en maatregelen.
We willen alle ouders bedanken voor het begrip en medewerking tijdens deze periode. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is geweest. Samen zijn we deze periode zo goed als mogelijk doorgekomen.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl