De Grote Rekendag in thema afval-week van het afval

De Grote Rekendag in thema afval-week van het afval

Woensdag 22 maart 2023

In de week van 27 t/m 31 maart houden wij de ‘Week van het Afval’ op de Paus. Gedurende de week leren de kinderen meer over zwerfafval, het recyclen van afval en de afvalophalers 

In deze week, op woensdag 29 maart is de jaarlijks terugkerende Grote Rekendag. Deze dag wordt feestelijk geopend op het plein van het hoofdgebouw. Alle kinderen worden op het plein  opgevangen door de leerkracht, dus ook de groepen 5! 

De Grote Rekendag is voor groep 1 t/m 8 en staat helemaal in het teken van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken en laat ervaren hoe leuk en belangrijk rekenen is. De kinderen gaan op deze dag aan de slag met uitdagende reken- en wiskundeonderwerpen in het thema ‘afval’. Zo komt o.a. het produceren van afval, het weer verwerken, hergebruiken en verminderen van afval aan bod. Daarnaast wordt er op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval. En steeds: met veel aandacht voor rekenvaardigheden. 

Samen maken we er een leuke en leerzame week van! 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl