vrijwillige ouderbijdrage

vrijwillige ouderbijdrage

Woensdag 18 januari 2023

Elk schooljaar vragen wij aan ouders/verzorgers of zij een vrijwillige ouderbijdrage willen betalen. Op de PJ is dit 40 euro per schooljaar, per kind. Vroeger heette dit schoolgeld en was betaling verplicht. Het is nu niet meer verplicht om de bijdrage te betalen.

Op dit moment moeten wij de bussen voor schoolreis betalen, maar is het geld vanuit de ouderbijdrage op. Er komen nog allerlei activiteiten aan dit schooljaar, zoals de schoolreis zelf, Pasen, Carnaval en een sportdag. Zonder geld vanuit ouders wordt dit een flinke uitdaging.

Mocht u de ouderbijdrage wel willen betalen, maar dit nog niet gedaan hebben, dan is het heel fijn als we dit alsnog ontvangen. We weten dat er ook ouders zijn die hebben aangegeven wat meer te kunnen missen. Is dit voor u zo? Neem dan contact op met Diana Blonk-Kroesbeek Diana.kroesbeek@rvko.nl

Ook als u een betalingsafspraak wilt maken, of wel iets kunt missen, maar niet het hele bedrag, kunt u contact opnemen met Diana.

Op donderdag 19 januari krijgt u een herinnering in uw mail vanuit WisCollect, als u nog een bedrag open hebt staan.


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl