Paus Nieuwtjes en Weetjes

Paus Nieuwtjes en Weetjes

Donderdag 20 oktober 2022

De eerste periode tot de herfstvakantie zit er alweer bijna op. De kinderen hebben de afgelopen 9 weken keihard gewerkt. Behalve aan rekenen, taal, lezen, schrijven en wereldoriëntatie, zijn ze ook bezig geweest met ICT, Wetenschap en Techniek en bewegingsonderwijs.

Hier zijn we trots op

Daarnaast werden er onder andere theatervoorstellingen bezocht, gingen groepen naar musea en bezochten de groepen 7 de haven van Rotterdam. We hadden een zeer geslaagde kinderboekenweek met een spannende voorleeswedstrijd. Ook zijn we gestart met naschoolse activiteiten die georganiseerd worden door mensen van Halo Jobbing. Na de herfstvakantie starten er danslessen voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Deze lessen worden verzorgd door Ashley, een dansdocent die haar eigen dansschool heeft. Binnenkort komt er ook een naschoolse activiteit voor de kinderen van de groepen 1/2. De kinderen van de leerlingenraad speelden in de Speeldernis, om inspiratie op te doen voor ons nieuwe Groene schoolplein. Fijn dat er ook ouders mee willen denken hierin. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging van de werkgroep die zich bezighoudt met het nieuwe plein.

Verder zijn we erg blij met de mooie rustige kleuren op de muren in de hallen van het hoofdgebouw. En trots op ons buitenlokaal dat eindelijk helemaal af is. De leerkrachten hebben 2 weken geleden een training gehad over het geven van buitenlessen. Zij zijn hier al direct mee aan de slag gegaan. De leerlingen en leerkrachten genieten van het deze actieve lessen in de buitenlucht. Die worden niet alleen in het buitenlokaal gegeven, maar ook op het schoolplein. In de herfstvakantie krijgen wij nieuwe vloeren in de hallen en half november worden overal weer prikborden in de gangen aangebracht. Zo is het werk van de kinderen goed zichtbaar en ziet het er gezellig uit voor alle lokalen. Ook komen er nog nieuwe kapstokken, waar tassen beter in opgeborgen kunnen worden.

Meelopen met uw zoon/dochter

Na de vakantie zijn er andere dagen waarop u mee naar binnen kunt lopen met uw zoon/dochter.

U kunt van de herfstvakantie tot de kerstvakantie op dinsdag en vrijdag meelopen naar binnen. Op maandag, woensdag en donderdag willen wij u vragen uw kind alleen naar binnen te laten gaan. Dit bevordert de zelfstandigheid en zorgt voor een rustigere start van de dag. Als u een belangrijke vraag heeft, kunt u uiteraard wel meelopen.

Voortgangsgesprekken

In de week van 7 november zijn er voortgangsgesprekken. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder goed op de hoogte bent van de vorderingen en het welzijn van uw zoon/dochter op school. Dat kan altijd in gesprekken tussendoor besproken worden, maar het voortgangsgesprek is een mooi moment, omdat de kinderen dan ongeveer 3 maanden onderwijs gehad hebben. Vergeet u dus vooral niet in te schrijven. U ontvangt na de herfstvakantie meer informatie. Houd de app goed in de gaten.

Vakantie en vrije dag

De herfstvakantie is van 24 t/m 28 oktober. We verwachten alle kinderen op maandag 31 oktober weer op school.

Op maandag 14 november is de school gesloten, i.v.m. een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij.

Naschoolse activiteit dans

Na de herfstvakantie is er op maandag een naschoolse activiteit dans. U heeft hierover eerder kunnen lezen op de website en app. Morgen gaan de briefjes mee voor de kinderen die geplaatst zijn. Er is nog genoeg ruimte in de les van 16.00 tot 16.45 uur. Deze lessen zijn bedoeld voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Grijp uw kans en schrijf uw kind nog snel in.


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl