De Schoolmaatschappelijk werkster stelt zich voor

De Schoolmaatschappelijk werkster stelt zich voor

Maandag 17 oktober 2022

Op de Paus Joannesschool werkt 2 dagen in de week een schoolmaatschappelijk werkster. Hieronder stelt zij zich aan u voor. Onder het kopje 'Team' op de website en de app, vindt u haar naam, foto en mobiele nummer.

 

Even voorstellen: Ik ben Anne-Mary Murray en ben als SMW’er verbonden aan de Paus Joanneschool.

Mijn werkdagen zijn op dinsdag en donderdag. 

Email: anne-marymurray@enver.nl

Waarom een SMW’er? De school is een plek waar problemen gesignaleerd kunnen worden. Jongeren brengen een groot deel van hun leven door op school. Het kan zijn dat een leerling zich niet lekker zit in zijn vel en/ of dat het met een leerling niet lekker gaat op school of in de thuissituatie. Ook het leren, het spelen en het omgaan met leeftijdsgenoten kan tot problemen leiden.

Wat doe ik? De SMW’er heeft een uitgebreid takenpakket. Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) om te horen wat de hulpvraag is. Ik ben er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van de leerling, de ouder(s) en de school. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden van de leerling in wisselwerking met de ouder(s) en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoedondersteuning. Tot slot besteedt de SMW’er aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting, training en laagdrempelig advies. In principe is alle hulp kortdurend.

Wat voor soort vragen? Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn: - Thuis is er veel onrust. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind hier zo min mogelijk last van heeft? - Het lijkt wel of mijn kind steeds meer in zichzelf keert. Hoe herken ik als er serieuze problemen zijn en wat kan ik dan doen?

Aanmelden: Aanmelden gaat via de intern begeleider. De Intern Begeleiders zijn:

groepen 0-1-2: Juf Jacqueline

groepen 3-4-5: Juf Mariska

groepen 6-7-8: Juf Rebecca


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl