Informatie begin schooljaar

Informatie begin schooljaar

Donderdag 25 augustus 2022

Groenblauw schoolplein
De Paus Joannes staat voor: 'plezier, verbondenheid, ontwikkeling, samenwerking en toekomstgericht zijn.' In de school zijn we hier volop mee aan het werk. Het buitenlokaal op het binnenplein is zo goed als klaar en sluit goed aan bij wat we de kinderen willen bieden. Je ontwikkelt je immers niet alleen in het klaslokaal, maar ook door afwisseling in activiteiten en leerplekken. Het schoolplein is op dit moment een plek met erg veel steen en te weinig mogelijkheden tot ontdekken, ontwikkelen, plezier maken en samenwerken.  Daarom hebben wij in het vorige schooljaar een subsidie aangevraagd voor de aanleg van een Groenblauw schoolplein. Dit is een klimaatbestendige (lijkt ons heerlijk bij de steeds hogere temperaturen), gezonde en natuurlijke speelleeromgeving van de school. Het maakt kinderen bekend met de natuur door buiten te spelen en te leren. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in hun spel. Dit sluit prachtig aan bij onze kernwaarde 'Toekomstgericht'. Respect hebben voor de natuur en je omgeving, creatief kunnen denken en je fantasie gebruiken. Dit is belangrijk als je later groot bent. 
In de week voor de zomervakantie hoorden we dat wij de subsidie krijgen. Er zijn veel scholen die deze subsidie hebben aangevraagd en slechts 6 scholen zijn uitgekozen. We zijn ontzettend trots dat ons verhaal ertoe bijgedragen heeft dat we geselecteerd zijn door de gemeente Rotterdam.
Samen met het team, de (nog samen te stellen) leerlingenraad en ouders, mogen we ons eigen droomplein ontwerpen. In september gaan we met een delegatie kinderen 'proefspelen' in de 'Speeldernis' om inspiratie op te doen. Ook krijgen de leerkrachten een training om leuke buitenlessen te geven.
Vindt u het leuk om mee te denken als ouder? Stuur dan een mail naar: directie@pausjoannes.nl
 
Rollende vrijdag
In mei zijn wij gestart met 'Rollende vrijdag'. Dit bleek een groot succes. Er kwamen steeds meer spullen op wielen de school in. Super leuk natuurlijk, maar het moet wel veilig blijven op de gangen. Deze stonden steeds voller. Het idee van de rollende vrijdag willen we graag behouden, maar wel met een paar aanpassingen. Fietsjes en steppen mogen niet meer mee de school in, maar kunnen geparkeerd worden bij de fietsenstalling op het schoolplein. Zorg voor een goed slot. Rolschaatsen en skates kunnen wel mee de school in, in een (plastic) tas.
 
Kennismakingsgesprekken
In de derde schoolweek (week van 5 september) staan de kennismakingsgesprekken op de planning. De kennismakingsgesprekken zijn voor de ouders van kinderen in de groepen 3 t/m 8. Bij de groepen 1/2 wordt u uitgenodigd door de leerkracht voor een informatiemoment in de klas. Ouders van kleuters die bij een nieuwe juf in de klas zitten, worden uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek. Precieze informatie hierover volgt snel, houd de app goed in de gaten. Tussen maandag 29 augustus en vrijdag 2 september kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 zich via de Schoolapp inschrijven. Het is fijn als u komt kennismaken met de leerkracht van uw zoon of dochter en wederzijdse verwachtingen kunt uitspreken. Uw kind mag ook mee naar het gesprek. 
 
Schoolapp
Juf Gülsen staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor en na schooltijd op het schoolplein om ouders te helpen met de Schoolapp. Bij vragen kunt u ook contact met haar opnemen via de mail via Gülsen.Atakli@rvko.nl

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl