Morgen weer beginnen

Zondag 21 augustus 2022

Beste ouders en lieve kinderen van de Paus Joannesschool,

We hopen dat iedereen een ontzettend fijne vakantie heeft gehad en genoten heeft van mooi weer en samenzijn met familie en vrienden.

Het team van de Paus is weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Afgelopen week hebben alle meesters en juffen de klassen mooi ingericht, de schriften uitgezocht etc etc. We hebben er zin in om alle kinderen weer te kunnen verwelkomen. De deuren gaan maandag om 8.15 weer open. We zorgen ervoor dat er voldoende leerkrachten bij de deuren staan. Mochten de kinderen niet precies weten waar hun lokaal is, dan helpen we iedereen graag.

U zult zien dat de school in de zomervakantie geschilderd is in mooie rustige natuurtinten. Op sommige plekken moeten nog wat puntjes op de i gezet worden, maar het ziet er al keurig uit. In de nabije toekomst wordt het hoofdgebouw uitgebreid met een stukje aanbouw. De kleuren op de muren, sluiten aan op dit stuk nieuwbouw. De aankleding van de muren volgt zo snel mogelijk.

In de periode tot de herfstvakantie mogen ouders/verzorgers op maandag, woensdag en donderdag meelopen met de kinderen naar de klas. Op dinsdag en vrijdag vinden wij het fijn als de kinderen zelfstandig naar binnen lopen. Moet u echt iets doorgeven aan de leerkracht, dan kan dit natuurlijk. Ook als kinderen niet alleen naar binnen durven, mag u uiteraard meelopen. Voor ouders van kinderen vanaf groep 6, stimuleren wij zo veel mogelijk zelf naar binnen lopen.

In de eerste week ontvangen alle kinderen een formulier dat ingevuld moet worden. Het is prettig als dit zo snel mogelijk ingevuld en ingeleverd wordt, zodat onze leerlingenadministratie in orde is. Mocht u ergens in het jaar een ander telefoonnummer krijgen, of verhuizen? Geef dit dan door aan Diana, onze administartief medewerkster.

Ook krijgen alle oudste kinderen van het gezin een A4 voor op de koelkast mee. Hierop staat alle belangrijke informatie van dit schooljaar, in 1 mooi overzicht bij elkaar. Ook op de app en de website zijn belangrijke data/vrije dagen al te vinden.

De app werkt misschien nog niet optimaal voor iedereen. Juf Gülsen zorgt ervoor dat iedereen snel gekoppeld wordt aan de nieuwe klassen. Mocht u vragen hebben over de app. Juf Gülsen loopt op woensdag, donderdag en vrijdag op het schoolplein voor schooltijd. U kunt haar ook mailen.

We kijken uit naar het nieuwe schooljaar!

Tot morgen allemaal.


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl