Ouderbijdrage en overblijfkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
 
Zoals het woord al zegt, het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig. Om leuke dingen te kunnen blijven doen is het wel prettig als deze bijdrage betaald wordt. 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 40,00 euro per kind per schooljaar. De grootste kostenpost is de schoolreis, verder gaan er kleinere bedragen naar andere belangrijke momenten in het schooljaar. De school betaalt ook uit eigen middelen mee, omdat we de ouderbijdrage laag willen houden.
 • 30 euro schoolreis en busvervoer
 • 3 euro Sinterklaas
 • 3 euro Kerst
 • 2 euro Sportdag
 • 1 euro Pasen
 • 1 euro Carnaval

 

Hoe kan ik betalen?
 • U kunt de 40 euro overmaken naar rekeningnummer NL21INGB0654087423, ten name van: ouderbijdrage Paus Joannesschool. Graag ook de naam en klas van uw kind vermelden in de opmerking.
 • Betalen gaat nog makkelijker via de link van WIS Collect die u als ouder ontvangt aan het begin van ieder nieuw schooljaar.
 • Kunt u niet het hele bedrag missen? Dan kunt u ook een kleiner bedrag overmaken.
 • U kunt ook in termijnen betalen, bijvoorbeeld elke maand 5 euro.
 • Meer overmaken mag natuurlijk ook altijd, dit geld wordt ingezet om alle activiteiten op school nog meer aan te kleden.
 
Overblijfbijdrage
 
De overblijfbijdrage is een verplichte bijdrage. Van dit bedrag worden de medewerkers van 'Halo Jobbing' die de tussenschoolse opvang van de kinderen verzorgen tijdens de lunchpauze van de leerkrachten, betaald.
 • Als uw zoon/dochter alle dagen van de week overblijft, betaalt u € 125,00 per kind per schooljaar. 
 • Blijft uw kind 1 keer in de week over dan betaalt u: € 31,25 voor een schooljaar
 • Blijft uw kind 2 keer in de week over dan betaalt u: € 62,50 voor een schooljaar.
 • Blijft uw kind 3 keer in de week over dan betaalt u: € 93,75 voor een schooljaar.
 • Lukt het u niet om dit bedrag te betalen, maar is overblijven wel noodzakelijk? Neem dan altijd contact op met onze administratief medewerkster, Diana, om een betalingsafspraak te maken.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders een formulier waarop zij aan kunnen geven of zij dit bedrag in 1 keer of in termijnen willen betalen. Op dit formulier kan ook aangegeven worden of er 4 dagen of minder gebruik van de overblijf wordt gemaakt. Stroomt uw kind later in een schooljaar in? Dan wordt dit bedrag aangepast en ontvangt u vanzelf een rekening.
 
Hoe betaal ik het overblijfgeld? 
 • Het geld kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL43INGB0654087415, ten name van: overblijf Paus Joannesschool, graag onder vermelding van de naam en klas van uw zoon/dochter.
 • Via de link van WIS Collect, deze krijgt u in uw mail. Als u kiest voor betalen in termijnen, dan ontvangt u iedere maand de link vanuit WIS Collect om de betreffende termijn over te maken. 
 
Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl