Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie over de MR

Wat is de MR?
De MR is de afkorting van medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Ouders hebben op basis van advies- en instemmingsrechten van de MR een stem in de beleidskeuzes en de richting waarin de school zich ontwikkelt. De vertegenwoordiging in de MR wordt eens in de drie jaar door verkiezingen vastgesteld. Elke school is wettelijk verplicht om een MR te hebben.

De MR van de Paus Joannesschool bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders.


Leon Letterman (oudergeleding)

Saliha El Abouti (oudergeleding)

Lara Voerman (oudergeleding)

Iman el Haddad (oudergeleding)

 

Janneke Peters (leerkracht groep 6)

Madelon van Everdingen (leerkracht groep 1/2e)

Femke Ekelschot-Menkveld (leerkracht groep 1/2e)

Cindy Nobel (leerkracht groep 6)

 

De MR vergadert 5 tot 6 keer per jaar.

MR-PausJoannes@rvko.nl

 

 

Terug