Extra verlof aanvragen

Extra verlof aanvragen

Iedere leerling vanaf 5 jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. De gemeente Rotterdam voert een uitermate streng beleid over het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete.

Als bijzondere omstandigheden gelden de onderstaande zaken:

  • religieuze feestdagen
  • wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders niet mogelijk is om twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan in de zomervakantie, mag de schooldirectie voor ten hoogste 10 dagen verlof geven. Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd.
  • andere gewichtige omstandigheden zoals: ernstige ziekte of overlijdenvan familieleden; huwelijksfeest of verhuizing.

Overige geldige redenen voor verlof vindt u hier: regels extra verlof

Meent u voor extra verlof in aanmerking te kunnen komen, dan kunt u bij de groepsleerkracht een speciaal bestemd formulier vragen. U vindt dit formulier ook op onze website, onder het kopje downloads. We willen u vragen uw aanvraag ruim van tevoren in te dienen, bij voorkeur 2 weken van tevoren.

U kunt het formulier bij de groepsleerkracht inleveren. Eén van de teamleiders neemt uw aanvraag in behandeling.

Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht. 

Verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen worden altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl