Ziekmelden/ afwezig

Ziekmelden/ afwezig

Indien uw kind ziek is of bijvoorbeeld naar de tandarts of dokter moet, verzoeken wij u dit 's morgens tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch of via de absentiemelder op de schoolapp door te geven.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl