nieuw gymrooster

Vanaf de week na de voorjaarsvakantie is het gymrooster aangepast. Wij gaan in plaats van woensdag op vrijdag gymmen. Dat betekent dat we vanaf vrijdag 9 maart in principe elke vrijdag gym hebben van 11.15 tot 11.55.

Om de kinderen veilig heen en terug te brengen hebben we elke vrijdag één ouder nodig die meeloopt naar de gymzaal. Op het prikbord naast de klas hangt een intekenlijst. Het is de bedoeling om 10.55 van school te vertrekken en we verwachten dan rond 12.15 weer terug te zijn op school. De keus is aan u of u in de tussentijd in de gymzaal wilt blijven of elders heen wilt gaan.

We willen u hierbij gelijk weer even herinneren aan de vraag of u eraan wilt denken uw kind makkelijke schoenen aan te doen die hij/zij zelf aan kan doen en vast kan maken. We hopen op uw begrip. 

 

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl