In actie voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

In actie voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Woensdag 22 februari 2023

Iedereen die het nieuws een beetje volgt heeft gehoord en gezien dat er in Turkije en Syrië door verschillende aardbevingen ontzettend veel mensen in nood zijn. Veel leerlingen, ouders en leerkrachten willen graag iets doen voor de slachtoffers. In enkele groepen zijn al eigen initiatieven ontstaan, maar we willen ook graag een collectieve actie voeren.

In de week na de voorjaarsvakantie zamelen we in iedere klas lege statiegeldflessen in. Alle kinderen mogen dan lege flessen meenemen en inleveren bij hun eigen juf of meester. Na een week worden alle gevulde zakken opgehaald en zal de leerlingenraad de flessen inleveren bij JUMBO. Het bedrag dat we verzamelen, storten wij dan op giro 555. Uiteraard laten wij u weten welk bedrag dit is. Wilt u ook graag meedoen? Dan kunt u in de vakantie alvast lege flessen bewaren en deze na de vakantie meegeven naar school.

De actie sluit ook mooi aan bij het thema van de vreedzame school: 'Wij hebben hart voor elkaar'.

 
 
 

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl