Een gelukkig 2023 gewenst en nieuwtjes/weetjes

Een gelukkig 2023 gewenst en nieuwtjes/weetjes

Maandag 9 januari 2023

Na twee weken vakantie, zijn we vanmorgen weer uitgerust en vol enthousiasme aan het nieuwe jaar begonnen. Het team van de de PJ wenst alle ouders/verzorgers en kinderen een heel gelukkig en gezond 2023 toe.

  • In januari worden in de groepen 3 t/m 8 de Middentoetsen van Cito afgenomen. Fijn als de kinderen lekker uitgerust zijn, zodat ze met een fris hoofd kunnen laten zien, wat ze de afgelopen maanden geleerd hebben, wat ze moeilijk vinden en wat makkelijk. De leerkrachten kunnen na deze toetsen hun onderwijs nog beter aanpassen aan de behoeften van de kinderen.
  • Steeds meer kinderen komen zelfstandig de school binnen, op de aangewezen dagen. Fijn! Dit bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en zorgt voor een rustige start van de dag. Tot en met de voorjaarsvakantie veranderen we de meeloopmomenten voor ouders/verzorgers weer naar: dinsdag en vrijdag. Mocht u op de andere dagen echt iets moeten vragen of doorgeven aan de leerkracht dan kan dit uiteraard.
  • Op woensdagmiddag 18 en 25 januari zijn wij na schooltijd slechter bereikbaar, i.v.m een studiemiddag en een teamactiviteit.
  • Houd de app in de gaten, deze week komt er informatie over een nieuw blok met naschoolse activiteiten.
  • Vanmorgen stonden medewerkers van de handhaving in de Bergsonstraat, i.v.m. klachten van buurtbewoners over parkeren van auto's op stoepen en te hard rijden. We willen u vriendelijk vragen uw auto op een plek te parkeren waar dit mag, als u uw kinderen brengt of haalt. Dat kan soms betekenen dat u wat verder moet lopen, maar dit bevordert de veiligheid.  De 'Kiss and Ride' aan de Bergsonstraat werkt heel prettig. De medewerkers van handhaving waren hier ook over te spreken. Let u er ook op dat u rustig de straat uitrijdt? Daar wordt iedereen uiteindelijk gelukkiger van.
  • Onze nieuwe ICT-leerkracht Danielle, start deze week op de PJ. Zij werkt t/m de voorjaarsvakantie op dinsdag en donderdag. na de voorjaarsvakantie is zij er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De ICT lessen starten nog niet direct. Mocht u vragen hebben over de schoolapp, dan kunt u deze stellen aan juf Laura onze ouderconsulente. U kunt haar ook mailen: Laura.Post@rvko.nl

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl