Let op: Maandag een vrije dag

Woensdag 9 november 2022

Niet vergeten: Maandag hebben alle meesters en juffen van de PJ een studiedag.

De kinderen van peuterspeelzaal 'de Kleine Beer' en de Paus Joannesschool zijn die dag vrij. De school is gesloten.


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl