Met een lege maag kun je niet leren

Woensdag 19 oktober 2022

 

Met een lege maag kun je niet leren

Een zoektocht naar ‘studies over ontbijt’ op Google levert je meteen tientallen, zo niet honderden resultaten op. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die goed ontbijten tegen het middaguur meer energie hebben en beter kunnen onthouden. Kinderen scoren dan ook beter wanneer zij ontbijten.  

Helaas wordt alles duurder, denk hierbij aan de boodschappen en/of de energieprijzen. Voor veel gezinnen is het steeds moeilijker om alle eindjes aan elkaar te knopen. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat kinderen zonder ontbijt naar school komen. 

In samenwerking met het Jeugd Educatiefonds zorgen wij voor gevulde buiken. Zo staan er na de herfstvakantie elke ochtend schalen met o.a. fruit en gezonde koeken klaar bij de hoofdingang, voor leerlingen die niet of nauwelijks hebben ontbeten of geen eten bij zich hebben.  

Op deze manier hopen we de kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven.

Heeft u vragen, neem gerust contact op met meester Martijn (martijn.moerkerken@rvko.nl) 

Heeft u hulp nodig, omdat u financieel krap zit, klop dan ook zeker aan. Dit kan bij meester Martijn, maar ook bij de directie, Juf Kim en juf Janine.

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl