Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Dinsdag 4 oktober 2022

Morgen (5 oktober) is de opening van de Kinderboekenweek.
Het thema is G
i-ga-groen dit jaar. Op deze dag mag uw kind in het groen gekleed (binnen het thema) naar school komen. Wij zijn tot en met 14 oktober bezig met het thema groen’
 

Tijdens de Kinderboekenweek staan we extra stil bij lezen en leesplezier. 

Hieronder volgt een aantal leuke weetjes:
- Wie elke dag leest, kent meer woorden, heeft meer kennis, wordt beter in lezen en scoort daarom beter op school.
- Meisjes lezen vaak thuis meer dan jongens.
- Kinderen die 15 minuten per dag lezen leren 1000 nieuwe woorden per jaar.
- De taal van prentenboeken/boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen en bereidt hen voor op het technisch en begrijpend lezen.
- Plezier in lezen vergroot de taal-, lees- en studievaardigheden.
- Kinderen die lezen niet leuk vinden bestaan niet, ze hebben het juiste boek nog niet gevonden.

Fijn als u thuis ook het lezen stimuleert. Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen gratis.

Veel boekenplezier!


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl