Paus Nieuwtjes en Weetjes

Paus Nieuwtjes en Weetjes

Maandag 13 juni 2022

MR

Voor komend schooljaar is er vacatureruimte in de medezeggenschapsraad. Dus denk en praat u graag mee over het functioneren van de school, op beleidsmatig onderwijskundig vlak? Geef u dan op door een motivatiemail te sturen naar: directie@pausjoannes.nl. De MR komt 6 keer per jaar samen. Als er meer ouders reageren dan dat er plekken zijn, zullen wij stemmen.

Groepsbezetting komend schooljaar

Eind volgende week krijgen alle kinderen een brief mee naar huis, met daarin de groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar. Wie krijgt welke juf of meester? Nog even geduld dus voor iedereen. We kunnen wel al verklappen dat we alle vacatures ingevuld hebben en op volle sterkte kunnen starten in augustus. Goed nieuws in tijden van krapte. De kinderen gaan op donderdagmiddag 30 juni wennen bij hun nieuwe juf of meester. Dit regelen de juffen en meesters met elkaar.

Vrije en bijzondere dagen

Op vrijdag 17 juni en vrijdag 8 juli zijn alle kinderen vrij. Niet vergeten. Op donderdag 7 juli is de laatste schooldag voor de kinderen van de groepen 1-2 t/m 7. Die dag hebben wij een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen die dag overblijven en dat we om 14 uur uit zijn. Dan kan de vakantie echt beginnen. De kinderen van de groepen 8 zijn op woensdag 6 juli voor het laatst op school.

Buitenlokaal

Het buitenlokaal op het binnenplein is zo goed als af. Op de foto ziet u juf Joke met de kleuters al buiten aan de slag. De beplanting en het schaduwdoek moeten nog komen, maar we zijn blij dat de kinderen bij goed weer ook buiten les kunnen krijgen op deze leuke plek.

Sportdagen

De sportdagen komen er bijna aan. We moesten hier een klein beetje afwijken in de data die op de kalender staan. Dit zijn de nieuwe data:

  • Groepen 1/2 donderdag 23 juni
  • Groepen 7/8 dinsdagochtend 28 juni
  • Groepen 5/6 dinsdagmiddag 28 juni
  • Groepen 3/4 woensdagochtend 29 juni 

De sportdag van de groepen 1/ 2 zijn op het schoolplein. Kinderen uit de bovenbouw helpen hierbij. Voor de groepen 3 t/m 8 gaan we naar het veld van DRL. Voor 28 en 29 juni zijn we nog op zoek naar ouders of andere (volwassen) familieleden, die willen helpen bij de sportdag. Heeft u tijd op dinsdag( ochtend/middag) en woensdagochtend? Stuur dan een mailtje naar meester Niels: niels.dijkhuizen@rvko.nl. Geef in de mail aan wanneer u kunt helpen en hij deelt u in. Vol=Vol

Micado-groep

Een tijdje geleden vroegen wij u na te denken over een goede naam voor onze ‘Plusklas’. Samen met de kinderen is de naam: MICADO-groep gekozen. MICADO-groep staat voor: Motivatie, Intelligentie, Creativiteit, Aandacht, Doorzettingsvermogen.

Rapporten

Alle kinderen krijgen op maandag 4 juli hun rapport mee naar huis. Denkt u eraan dat u het rapport goed bewaart, zodat het volgend jaar weer ingeleverd kan worden. De map gaat de hele schoolcarrière mee.

In de week van 20 en 27 juni kunt u een afspraak maken voor een afsluitend gesprek met de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal zelf ook ouders op gesprek vragen, als er belangrijke zaken te bespreken zijn. De groepen 7 krijgen een voorlopig adviesgesprek op 28 of 29 juni.

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl