Paus Nieuwtjes en Weetjes

Dinsdag 5 april 2022

Uitslag tevredenheidsenquête

In januari vulde 38 procent van de ouders de oudertevredenheidsenquête in. Ontzettend fijn als u de moeite heeft genomen om dit in het vullen. Wij zijn blij dat wij van u prachtige 7,5 als cijfer hebben gekregen. Ook de kinderen van de groepen 6,7 en 8 vulden de enquête in. De kinderen gaven de school gemiddeld een 8. Ook hier zijn we ontzettend blij mee. Uiteraard kijken wij goed naar de punten waar wij onszelf kunnen verbeteren. Wij blijven met het team hard werken om voor de kinderen de Paus Joannestijd onvergetelijk en waardevol te maken. Hoe we dat doen, laten wij via de schoolapp en in gesprekken aan u weten. Het was opvallend dat veel ouders aangaven dat zij de schoolapp erg prettig vinden werken en dat zij daardoor het gevoel hebben beter te weten wat er speelt op school. Nu de deuren letterlijk weer voor u openstaan hopen wij nog beter met u als ouder te kunnen verbinden.

 

Kwaliteit van onderwijs

Het is belangrijk dat wij als school kwaliteit leveren in ons onderwijs. Voor ons is het duidelijk wat er in de school gebeurt. Maar misschien wist u sommige dingen nog niet van ons. Wist u bijvoorbeeld dat leerkrachten in de klas op 3 of 4 verschillende niveaus instructie geven? Dat betekent dat er naast een klassikale instructie, ook nog instructie op niveau wordt aangeboden. Dit gebeurt vaak na de klassikale uitleg, maar ook wel voorafgaand daaraan. Kinderen die moeite hebben met de lesstof krijgen individueel of in kleine groepjes extra uitleg in de klas van de groepsleerkracht. De lesstof wordt aangepast en ook de leerkracht zet bijvoorbeeld extra materiaal in voor deze instructie. Ook voor kinderen die makkelijk door de lesstof gaan, past de leerkracht de instructie of de stof aan. Deze kinderen mogen vaak ook al aan het werk, zonder de klassikale uitleg te volgen. Ook is er een rekencoördinator die samen met de leerkrachten kijkt hoe de rekenlessen nog beter kunnen worden, door bijvoorbeeld de inzet van rekenmateriaal, circuits en samenwerkvormen. Zij zat bijvoorbeeld ook achter de organisatie van de Grote Rekendag.

De Paus Joannesschool heeft ook onderwijsassistenten. In de groepen 1-2 staat er door de inzet van deze collega’s regelmatige dubbele bezetting in een groep. Dat is fijn, omdat er dan makkelijk met kleine groepjes op niveau gespeeld en gewerkt kan worden. Ook werken er collega’s met kleine groepjes buiten de klas aan de taalontwikkeling en woordenschat van kinderen. Wij werken ook samen met onze peutergroepen, om kinderen die extra aandacht nodig hebben in de taalontwikkeling extra taalkringen aan te bieden in de peutergroep. Voor kleuters die wat meer kunnen, wordt extra uitdaging op maat aangeboden.

Voor de groepen 3-4, zijn er collega’s die met groepjes kinderen werken die moeite hebben met de lesstof. Zo wordt er bijvoorbeeld extra gelezen en extra gewerkt aan rekenen en automatiseren. Dit kan zowel in de klas als erbuiten gebeuren.

De groepen 5 staat een paar keer per week dubbele bezetting in de groep. Daardoor kunnen kinderen in de groep extra geholpen worden als zij moeite hebben met de lesstof en kan er makkelijker met een klein groepje gewerkt worden.

Voor de groepen 6 is sinds februari een onderwijsassistent die met een klein groepje of individueel aan de slag gaat met kinderen. Zij ondersteunt de leerkracht en de leerlingen op maat.

Bij de groepen 7 is een onderwijsassistent die in de klas en in haar eigen kamer werkt met kinderen als zij moeite hebben met de lesstof.

Voor de groepen acht is juf Ineke, die vorig jaar gepensioneerd is, een paar weken geleden gestart om met groepjes kinderen van groep acht nog even hard te bikkelen aan moeilijke onderdelen. Dit is een fijne aanloop naar de Cito Eindtoets. De kinderen gaan zo meer zelfverzekerd aan de toets beginnen.

De leerkracht maakt (evt. in overleg met de intern begeleider) een plan hoe er gewerkt wordt met de hele groep. Onze leerkrachten hebben de kennis en vaardigheden om elk kind zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen in de klas. Soms is daar nog een extraatje bij nodig die onze onderwijsassistenten verzorgen. Als extra hulp buiten de groep niet door kan gaan, omdat er bijvoorbeeld een zieke leerkracht vervangen moet worden, krijgen de kinderen ook in de klas uitleg op niveau, alleen dan van de eigen leerkracht.

 

Buitenlokaal

Op donderdag 7 april starten hoveniers met de aanleg van ons buitenlokaal. Het buitenlokaal wordt aangelegd op ons binnenplein, aangrenzend aan het theater. Het buitenlokaal is als het goed is klaar als de meivakantie begint. Met het mooiere weer in aantocht kijken wij er enorm naar uit, dat wij een mooie groene plek hebben, waar kinderen buiten les kunnen krijgen van hun meester of juf.

De komende weken kunnen we het binnenplein dus niet gebruiken. De stepjesstalling wordt verplaatst, de hoveniers zoeken hier een geschikte andere plek voor. Als uw zoon/dochter zijn of haar step thuis kan laten de komende weken dan is dat erg fijn.

 

Kidsrun

Zaterdag doen 70 kinderen van de Paus mee met de kidsrun. Begeleid door meester en juffen rennen zijn 1 of 2,5 km. De kinderen die zich hebben aangemeld krijgen donderdag een uitlegbrief mee naar huis. De kinderen hebben ook sponsors gezocht voor het Sophia Kinderziekenhuis. Wat mooi dat de kinderen hardlopen voor een goed doel. Wilt u aanmoedigen? Er wordt tussen 13 en 15 uur hardgelopen in verschillende shifts.

 

Kernwaarden en activiteiten

Onze kernwaarden zijn: Plezier, verbondenheid, ontwikkeling, samenwerking en toekomstgericht.

Dit vindt u terug in ons onderwijs, maar ook in de activiteiten die we aanbieden. Het is belangrijk dat kinderen stevig in hun schoenen komen te staan en klaar zijn voor de toekomst. Op de basisschool krijgen zij de basis aangeboden op verschillende vlakken. Door de lessen van de vreedzame school en de lessen van Confro ( groepsdynamiek, rots- en watertraining, situaties uitspelen d.m.v. theater) ontwikkelen kinderen zich op sociaal vlak, werken ze samen en verbinden ze op een goede manier met hun klasgenoten.

Sinds enkele weken komt er eens in de twee weken een Kunstjuf in de klas om teken- of handvaardigheidles te geven. We werken met het programma 1-2-3 Zing, zodat kinderen muziekles krijgen. Daarnaast krijgen ze ICT en wetenschap- en techniekles op school. Op deze manier leren kinderen hun talenten kennen en ontwikkelen ze zich breed, klaar voor de toekomst.

Ook is het weer mogelijk musea en kinderboerderijen te bezoeken en komt de SKVR langs voor theater of muziek.

De kinderen leren dus niet alleen rekenen, lezen, taal, schrijven, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, maar nog veel meer.

 

Nieuwe collega’s

Helaas kon onze TSO- coördinator, meester Stefan, zijn 2 banen niet meer combineren. Hij maakte zoveel uren dat hij moest kiezen. Hij is voor de zijn B.S.O. gaan werken en heeft de Paus met pijn in zijn hart verlaten. Zijn vervanger Marco is met veel enthousiasme vorige week gestart.

Juf Stefanie is onze nieuwe Kunstjuf. Binnenkort ziet u de foto’s van deze collega’s op de app/website verschijnen, onder het kopje: Team.

Pasen

Op donderdag 14 april vieren we Pasen op school. De kinderen krijgen een heerlijk ontbijt op school. Thuis hoeven ze die ochtend dus niet veel te eten.

Cito Eindtoets

Op woensdag en donderdag 20 en 21 april maken de kinderen van groep acht de Cito Eindtoets. We wensen de kinderen heel veel succes toe.

Vakantie en vrije dagen

Op vrijdag 15 april en maandag 18 april zijn alle kinderen vrij, i.v.m. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. De meivakantie loopt van 23 april t/m 8 mei.

 

 

 

 

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl