aanvulling op corona regels

Maandag 29 november 2021

Beste ouders/verzorgers,

Zoals beloofd hierbij de aanvulling op de regels rondom corona. Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.

Mondkapjes:

 • Het dragen van mondkapjes, bij het bewegen door de school, is voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een dringend advies. Het is dus niet verplicht. Als kinderen een mondkapje zijn vergeten, kunnen ze een mondkapje bij de conciërge halen.
 • Onder schooltijd dragen medewerkers van de school een mondkapje als zij door de school lopen. Buiten en in de groep hoeft het niet.

Extra bescherming:

 • Kinderen en leerkrachten wassen regelmatig hun handen
 • Wij zorgen ervoor dat verschillende groepen binnen de school zo min mogelijk contact hebben met elkaar.

Buitenspelen en TSO:

 • Omdat de kans op besmetting bij buitenspelen minimaal is, houden wij de gewone buitenspeel momenten en TSO-momenten aan.

Drukte rondom het plein bij brengen en halen

 • Het is prettig als kinderen waar mogelijk alleen naar school komen en alleen naar huis gaan.
 • Kinderen kunnen gebruik maken van verschillende ingangen, dit zorgt voor minder drukte.
 • Wij vragen u als ouders om zelf verantwoordelijkheid te nemen in de anderhalve meter afstand met andere ouders. Het blijft het rustigst om de school als u direct weer naar huis gaat, als u uw kind gebracht heeft.
 • De groepen 1-2 zorgen dat zij om 14.50 (woensdag 11.50) buiten staan. Verzoek aan ouders die alleen een kleuter hoeven op te halen om op die tijd ook op school te zijn. Ouders die meerdere kinderen moeten halen komen gewoon om 15 uur.
 • De groep van juf Nicol en juf Edina maakt gebruik van het hek aan de Spinozaweg.
 • Leerkrachten van groep 5 lopen met de kinderen richting het hek (in de hoek) van de Spinozaweg (houten speelrek met rode buizen). Wij vragen ouders van de groepen 5 vriendelijk om aan die kant te gaan staan bij het ophalen. Kinderen gaan via één van de hekken naar buiten.
 • Als u merkt dat de ophaalplek erg druk is, spreek dan een rustigere plek af met uw zoon/dochter.

Gesprekken met ouders/ externen

 • Oudergesprekken worden zoveel mogelijk online of telefonisch gevoerd.

Thuisonderwijs en snottebellen

 • Het snottebellen beleid is verscherpt. Ook kinderen met een neusverkoudheid blijven thuis. Het is fijn als u uw kind laat testen, de GGD tests zijn ondertussen behoorlijk kindvriendelijk.
 • Kinderen die thuis moeten blijven, krijgen van de leerkracht schoolwerk. Ouders en leerkracht hebben hierover contact met elkaar.
 • Als een klas thuis moet blijven, proberen we voor kinderen vanaf groep 4 online onderwijs te verzorgen. Lukt dit niet, dan krijgen kinderen werk mee naar huis of er staat online werk klaar.
 • Ouders en leerkrachten krijgen het dringende advies om 2 keer in de week te testen. Dit is een advies, geen verplichting. De testen voor leerlingen moeten nog geleverd worden. Zodra hier meer over bekend is laten wij dit weten.
 • Als er kinderen ziek worden gemeld, dan neemt de leerkracht contact met ouders op om te vragen wat de klachten zijn en af te spreken wanneer het kind weer naar school kan komen.
 • De nieuwe beslisboom is nog in de maak. Deze delen we met u zodra die klaar is.

Gymlessen

 • De gymlessen voor de kleuters vinden voorlopig plaats in het hoofdgebouw, op deze manier zijn er geen begeleidende ouders meer nodig
 • Kinderen wassen hun handen voordat de les begint.
 • De gymzaal wordt regelmatig gelucht.

 

 

 

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl