Nieuws

Nieuws

Vrijdag 5 november 2021

We zijn alweer in november aangekomen. Het is vroeger donker, de dagen worden korter. We maken het extra gezellig op school en in de klassen.

Hard gewerkt

Op school hebben de kinderen de afgelopen 2 maanden in de groepen weer keihard gewerkt aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en andere vakken. Naast de basisvakken vinden wij het ook fijn dat er we weer op bezoek konden bij bijvoorbeeld: het natuurhistorisch museum en de kinderboerderij. Er waren weer theatervoorstellingen op school en er kwam een LMC- bus met VR-brillen op het plein voor de bovenbouw. De groepen acht gingen deze week op kamp en hebben het heerlijk gehad in de bossen van Baarn.

De afgelopen periode hebben de kinderen weer allerlei ICT- vaardigheden geleerd bij juf Gülsen in de les. Elke week krijgen alle kinderen ICT-les en ontdekken ze kwaliteiten van zichzelf die ze nog niet kenden.  Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 4 ook lessen Wetenschap en Techniek. Vanuit de Maak-o-theek krijgen wij geweldige leskisten, waar elke keer weer andere materialen in zitten. Op deze manier leren we kinderen al vroeg met techniek aan de slag te gaan.

NPO geld

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws gelezen heeft, is er voor scholen geld beschikbaar gekomen om kinderen een extra boost te geven, na schoolsluitingen en onderwijs op afstand. Dit geld is zeer welkom, maar ook ingewikkeld om uit te geven, door het grote lerarentekort. In een eerder stadium hebben wij de MR meegenomen in onze plannen. Op dit moment hebben wij bijvoorbeeld al geld uitgegeven aan:

  • extra rekenmaterialen en een rekencoördinator
  • een abonnement op 1-2-3 Zing, waardoor muzieklessen nog leuker worden in de klas.
  • We hebben meester Stefan van de TSO 2 ochtenden in de week aangenomen om beweeglessen te verzorgen aan de kleutergroepen. Zo krijgen ook de kleuters 2 keer in de week beweegles. Hier starten we maandag mee.
  • We zijn bezig met de ontwikkeling van een buitenlokaal op het binnenplein naast het theater.
  • Leerkrachten kunnen cursussen volgen, zodat hun professionaliteit vergroot.
  • Stichting Confro komt lessen aanbieden door de hele school. Door middel van dialoog, theater en beweging, werken zij samen met de kinderen aan een beter klassenklimaat en leren kinderen stevig in hun schoenen te staan.
  • Binnenkort starten wij de Plusklas weer op.
  • We starten met de bieb op school.
  • We hebben een kindercoach aangenomen. Zij heet Lotte en zal na de kerstvakantie starten. Op dit moment geniet zij nog van haar verlof, samen met haar net geboren dochtertje Coco.

Wij zorgen ervoor dat de dingen die wij doen aansluiten bij de visie van de school. Het helpt de kinderen om zich breed te ontwikkelen met veel ruimte voor het ontdekken van talenten.

Feesten en corona

De ouderraad en juf Inge zijn al volop met de voorbereidingen van Sinterklaas en Kerst bezig. Omdat corona de wereld nog niet uit is en wij willen voorkomen dat er een uitbraak ontstaat op school, denken de OR en juf Inge goed na over een programma dat door kan gaan, ook als de coronaregels aangescherpt worden. Uiteraard brengen wij u hier later van op de hoogte.

Babynieuws

Dan hebben wij nog blij babynieuws. Juf Verrenety is veel vroeger dan de bedoeling was, moeder geworden van kleine Jordan. Wij wensen dit kersverse nieuwe gezin veel geluk toe.

Voortgangsgesprekken

Denkt u er tot slot aan dat er komende week voortgangsgesprekken zijn? Heeft u zich nog niet ingeschreven? Zorg er dan voor dat u dit uiterlijk zondag doet.

Wij wensen u een fijn weekend.

 


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl