Voortgangsgesprekken

Vrijdag 29 oktober 2021

In de week van 8 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Het doel van dit gesprek is dat u samen met uw zoon of dochter in gesprek gaat met de leerkracht, om te horen hoe het gaat in de klas. (Voor de groepen 1-2 komen alleen ouders op gesprek)  Hoe zijn de resultaten? Hoe staat uw kind er sociaal-emotioneel voor? Zijn er onderdelen die heel goed gaan en zijn er dingen waar extra aandacht aan besteed moet worden? Deze gesprekken zijn verplicht. Het is een belangrijk moment in de communicatie tussen school en thuis.

De gesprekplanner op de app gaat op woensdag 3 november open de gesprekplanner sluit weer op zondag 7 november. Zorgt u ervoor dat u zich inschrijft? Lukt dit niet, neem dan contact op met de leerkracht.

Als de coronamaatregelen hetzelfde blijven, kunt u in de school op de gang wachten tot u aan de beurt bent. Wilt u ervoor zorgen dat de anderhalve meter regel nageleefd wordt, bij andere ouders of de leerkracht? Wij zorgen ervoor dat het lokaal goed geventileerd wordt. U kunt de school binnenkomen via de hoofdingang.

Woensdagmiddag 10 november en donderdagmiddag en -avond 11 november staan sowieso open in de app.  Dit zijn ook de dagen die in de schoolkalender staan aangegeven. Ook maandagmiddag 8 en dinsdagmiddag 9 november staan voor een aantal groepen open, om in te schrijven. Zo wordt het niet te druk in het gebouw.


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl