Overblijfbijdrage niet betaald????

Overblijfbijdrage niet betaald????

Dinsdag 5 februari 2019

Vandaag hebben alle ouders die de overblijfbijdrage nog niet betaald hebben een mail van ons ontvangen.

Helaas zijn wij genoodzaakt om het overblijven  voor deze kinderen per 7 februari. stop te zetten. Natuurlijk mogen de kinderen weer overblijven als het openstaande bedrag is voldaan.

Mocht u een regeling willen treffen dan dient u zelf contact op te nemen met de directie van de school.

 

De directie

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl