Kiss and Ride

Kiss and Ride

Woensdag 8 september 2021

We zijn heel blij met ons 'Kiss and Ride' gedeelte aan de Bergsonstraat. Het is een prettige en veilige manier om de kinderen die met de auto gebracht worden naar school te laten gaan, in een wijk waar weinig parkeerplekken zijn.

Fijn dat er zoveel ouders gebruik maken hiervan en als zij toch mee willen lopen naar de school hun auto in de parkeervakken parkeren.

Het valt ons wel op, dat er ouders zijn die na het 'uitladen en uitzwaaien' van hun kind(eren), behoorlijk hard de straat uitrijden. Omdat het een woonwijk is en er ook veel kinderen op fietsen of lopend door de Bergsonstraat komen, het vriendelijke verzoek, rustig de straat uit te rijden. Zo komen alle kinderen veilig op school en zorgen we voor elkaar.


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl