MR verkiezingen 15 tot en met 18 januari

Maandag 14 januari 2019

Vrijdag 11 januari was de sluitingsdatum voor het aanmelden als kandidaat voor onze MR. Wij kunnen u mededelen dat wij twee kandidaten hebben.

De kandidaten zijn: Milka Miller-Sies en Wendy van Gelder-Ketting. Dit betekent dat er verkiezingen komen. Vandaag en morgen krijgt het oudste kind van het gezin een stembiljet mee. U kunt het stembiljet tot en met a.s. vrijdag 18 januari deponeren in de rode verkiezingsbus (tegenover de directiekamer).

Hieronder vindt u in het kort van beide moeder de motivatie waarom zij graag u in de MR willen vertegenwoordigen.

Milka: 

Milka is moeder van 4 kinderen. De oudste twee kinderen hebben inmiddels de Paus Joannesschool verlaten en zitten op het Voortgezet Onderwijs. De anderre twee kinderen zitten in groep 6 en 1. Naast haar moederschap is zij actief als stadsbewoner en verdient zij haar geld als projectbegeleidster voor en met jongeren die enige afstand tot de maatschappij ervaren. In deze ontwikkeling bemoeit zij zich met eenieder die om deze jongeren heen staan.

In alles wat zij doet, staat waardering, ontmoeting en verbinding centraal. Zij denkt dan ook dat dit haar rol in de MR zou kunnen zijn.

Wendy:

Wendy is moeder van 2 kiinderen. Haar dochter zit in groep 6 en haar zoon zit in groep 1/2. Wendy werkt vier dagen per week als Senior administratief medewerkster bij Care4 Group. Zij is op dit moment klassenouder in de groep van haar zoon. Wendy helpt de school zoveel zij kan.

Wendy wil graag zitting nemen in de MR omdat zij denkt haar steentje te kunnen bijdragen vanwege het feit dat zij al aardig wat jaren meeloopt op de Paus Joannes. Daarnaast geeft zij aan dat zij beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Wellicht heeft u geen idee wie deze ouders zijn. Wij zullen daarom morgenmiddag van beide dames een foto op de brievenbus hangen.

 

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl