Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief september 2018

Woensdag 3 oktober 2018

Nieuwsbrief van de maand september staat op de website onder het kopje downloads.

Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen per mail, loop even naar de leerkracht van uw kind om nogmaals uw mailadres door te geven.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl