12 september staking: SCHOOL DICHT!

12 september staking: SCHOOL DICHT!

Woensdag 5 september 2018

Woensdag 12 september roepen de onderwijsbonden hun leden op om te staken in Zuid-Holland en Zeeland. Het is een laatste signaal voor Prinsjesdag, om het kabinet duidelijk te maken dat er meer nodig is om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken.

De afgelopen maanden heeft het PO-Front  met verschillende acties aandacht gevraagd voor de grote zorgen om de toekomst van het onderwijs in Nederland. Deze acties hebben als resultaat gehad dat er een start is gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en dat de sociale partners een cao hebben afgesloten die een verbetering van het salaris van leraren en ondersteunend personeel betekent.

Dit neemt niet weg dat de overheid nog steeds te weinig middelen ter beschikking stelt om de maatschappelijke taak die wij als onderwijs hebben optimaal te kunnen vervullen. Het lerarentekort waarover ook de media de afgelopen weken uitgebreid hebben bericht wordt steeds nijpender. Tot op heden hebben wij onze leerlingen nooit naar huis gestuurd als een leerkracht ziekteverlof had. Wij kunnen rondom dit punt niet garanderen dat dit in de toekomst niet zal gaan plaatsvinden als er niets aan het lerarentekort wordt gedaan.

Het team van de Paus Joannesschool heeft besloten om op 12 september het werk neer te leggen. Wij zullen als team in zijn geheel deelnemen aan de demonstratie die in Rotterdam gehouden gaat worden. Wij hopen dat u het belang van de actie steunt, zodat onze kinderen nu, maar ook in de toekomst, leskrijgen van bevoegde leerkrachten in een groep van maximaal 26 leerlingen.

Om de regering, voor Prinsjesdag, duidelijk te maken dat ook u zich zorgen maakt over de toekomst van het onderwijs in Nederland, zouden wij het een prachtig initiatief vinden als ouders van de Paus Joannesschool met ons meelopen tijdens de demonstratie. 

De demonstratie zal  om 12 .00 uur starten vanaf de Wilhelminakade (aan de voet van de Erasmusbrug).

Laten we onze krachten bundelen!!!

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl