Ouder- en overblijfbijdrage 2017-2018

Ouder- en overblijfbijdrage 2017-2018

Vrijdag 6 oktober 2017

De ouder- en overblijfbijdrage kan overgemaakt worden naar onze nieuwe rekeningnummers.

Sinds 1 september zijn de rekeningnummers gewijzigd.

Wij vermelden in dit bericht nogmaals onze nieuwe nummers:

De ouderbijdrage graag overmaken naar NL21INGB0654087423 tnv RVKO 28 Paus Joannes ouderbijdrage.

De overblijfbijdrage graag overmaken naar NL43INGB0654087415 tnv RVKO 28 Paus Joannes overblijf.

Als u in 4 termijnen de overblijf- en ouderbijdrage betaalt, dient u uiterlijk  31 oktober de bedragen naar ons te hebben overgemaakt.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl