Extra informatie advies en aanmelding

Extra informatie advies en aanmelding

Beste ouders/verzorgers van groep 8,

Onlangs heeft u een e-mail ontvangen over de planning van de komende weken.
Hierover nog een toelichting:

1. Wij beginnen nu al met het maken van een kansrijk schooladvies, waarbij wij zo veel mogelijk rekening houden met de groeimogelijkheden van uw kind.

2. Na het maken van de M8 Cito toetsen wordt het schooladvies opnieuw besproken en eventueel bijgesteld.

3. De leerkrachten vullen het onderwijskundig rapport (OKR) in.
Dit is het digitale dossier van uw kind. Dit dossier bevat alle informatie van belang voor de overdracht met de middelbare school. U krijgt dit dossier via uw kind mee om thuis door te lezen voordat wij het adviesgesprek voeren.

4. Er volgt digitaal een adviesgesprek met u en uw kind. In dit gesprek bespreken wij het advies en de inhoud van het OKR. Hierbij staat het advies vast. Wel krijgt u de mogelijkheid om eventueel aan- en/of opmerkingen in het OKR te plaatsen.

5. Tijdens dit gesprek zetten wij het OKR op definitief. Op dat moment krijgt u een unieke code om uw kind in te schrijven op de middelbare school naar keuze.

6. U schrijft uw kind in op het V.O. Dit is mogelijk vanaf maandag 15 februari t/m vrijdag 19 maart. De volgorde van inschrijven heeft geen invloed op het bemachtigen van een plek zolang er binnen de inschrijfperiode wordt ingeschreven.


Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen: https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/01/De-OverstapRouteKaart-met-toelichting-voor-ouders-update-januari-2021.pdf

 

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van groep 8

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl