De eerste online lesweek

De eerste online lesweek

Beste ouders van groep 8b,

De eerste online lesweek zit er alweer op. De eerste dagen na een vakantie is altijd even inkomen, maar op een manier als deze al helemaal. Gelukkig loopt het inmiddels allemaal een beetje.

Gemiddeld krijgen de leerlingen per dag ongeveer rond de 6 opdrachten rondom rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Deze worden via diverse kanalen aangeboden waar zij al bekend mee waren. Daarnaast zijn zij deze week ook gestart met hun werkstuk.
Ook worden zij minimaal 1x per dag verwacht in de meet voor een instructie. Dit kan oplopen tot 3 instructiemomenten afhankelijk van de leerdoelen.

Ik ben blij dat de kinderen hierin grotendeels laten zien hoe zelfstandig zij al kunnen zijn, want er wordt best wel wat van hen gevraagd. Echter lukt het hen niet altijd even goed.
Het online lesgeven vraagt van mij en mijn collega’s meer administratie en monitoring dan normaal om de kinderen zo goed mogelijk in hun behoeften te kunnen voorzien.
Wanneer het huiswerk niet volledig is gemaakt, communiceer ik dit de volgende dag gelijk met de kinderen zodat zij achterstallig werk in kunnen halen. En indien leerlingen meer dan 2x niet (zonder bekende reden) in meet zijn geweest, neem ik contact met u op via de mail of telefonisch.

Ik begrijp dat het voor u als ouders lastig is om uw werkzaamheden voort te zetten terwijl uw kind thuis werkt en tegelijk zicht te hebben op het huiswerk die zij moeten maken. Ik hoop dat u begrijpt dat het voor ons niet haalbaar is om dit dagelijks met u te communiceren.
Hierbij vraag ik u in de ochtend na te vragen of uw kind weet wat het werkschema is en wanneer hij/zij een instructie heeft. Of vraagt u ’s avonds na of de opdrachten bij uw zoon/dochter gelukt zijn. Het werk- en meetschema plaats ik dagelijks voor 08.30 uur online en houd hiermee de vaste schooltijd aan.  Op deze manier hoop ik dat wij er samen in deze periode voor uw kind kunnen zijn. 

Tot slot hoop ik u zo snel mogelijk te informeren over het afnemen van de M8 Cito’s, adviesgesprekken en v.o. inschrijvingsdata.

 

Met vriendelijke groet,

juf Verrenety

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl