We gaan weer beginnen..

We gaan weer beginnen..

Goedenavond,

Allereerst de beste wensen voor in het nieuwe jaar!

Morgen worden de leerlingen weer uitgerust en gemotiveerd digitaal verwacht. Ik communiceer met hen via google classroom en ga instructies geven via google meet. Hier zal ook elke dag opnieuw een meet schema en werkplanning op te vinden zijn.
Voor morgen zal ik dit alvast vandaag plaatsen, zodat zij rekening kunnen houden met de instructietijden. De lessen zijn morgenochtend 08.30 uur pas beschikbaar om aan te werken.

LET OP: De leerlingen zullen goed moeten kijken wanneer en bij wie zij een instructie moeten volgen. Ik zal gedurende de thuiswerk periode ondersteund worden door juf Ineke en juf Eveline. De leerlingen kunnen dus meerdere malen verwacht worden op een dag bij een andere leerkracht. Hiervoor krijgen juf Ineke en juf Eveline een eigen meet link waar de kinderen in kunnen vanaf morgen.

Juf Verrenety: elke dag
Juf Ineke: woensdag, donderdag.
Juf Eveline: maandag, dinsdag, vrijdag

Het is echt belangrijk dat de leerlingen alles maken wat er van hen verwacht wordt. Ik zal hen hierop attenderen, maar hoop dat u ook ondanks uw eigen werkzaamheden meekijkt met uw kind(eren). Naast het verplichte werk, is het aan te raden om extra te oefenen.
De stof die hen wordt aangeboden zal bijdragen aan een goede voorbereiding op de aankomende Cito’s M8. Wanneer deze zullen plaatsvinden, is nog niet bekend gezien de huidige situatie. Mocht hierover meer bekend zijn, zal ik dit met u en de kinderen communiceren.

Tot slot nog het volgende bericht over een digitale scholenmarkt:
Dit is de tijd van het jaar waarin ouders en leerlingen zich oriënteren op de verschillende v(s)o-scholen. Vanwege Corona gebeurt dat dit jaar vaak online. In onze regio hebben vo-scholen daarom het initiatief genomen om samen de Digitale Scholenmarkt te organiseren. Deze wordt gehouden op 12, 18 en 28 januari 2021. Bijna alle scholen binnen Koers VO doen mee. Zij krijgen via de organisatie van de Digitale Scholenmarkt informatie en instructie over de inrichting.

Op www.dedigitalescholenmarkt.nl komt volgende week alle informatie te staan voor vo-scholen, po-scholen en ouders. Daarnaast wordt sociale media benut om de Digitale Scholenmarkt onder de aandacht te brengen. De OverstapRouteKaart zal er ook te zien zijn!


Met vriendelijke groet,

Juf Verrenety

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl