Het karakter van de school

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op  de Paus Joannesschool  flink toegenomen. Dit is o.a. te zien aan het nieuwe logo en de fraaie uitbreiding van het gebouw. De school heeft een goede naam en een vrolijke uitstraling. De kinderen moeten zich plezierig voelen als ze de school binnenkomen. De aankleding van de hal speelt hierbij een grote rol. 
De school biedt een duidelijke structuur en een daarbij horende passende regelgeving. Het is belangrijk dat alle betrokkenen binnen de school op een prettige manier met elkaar omgaan en dat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht.

We besteden daarom veel aandacht aan omgangsvormen en gedrag. Dit geldt voor het team, de ouders en de kinderen. Zo hebben wij vijf grondwetregels;

Wij zorgen dat iedereen erbij hoort

Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn

Wij lossen conflicten samen op

Wij helpen elkaar

Wij dragen allemaal ons steentje bij

Er is een goede zorgstructuur. Het onderwijs is klassikaal, maar er wordt wel aan gewerkt om kinderen op hun niveau te helpen. Daarbij is er veel aandacht voor het zelfstandig werken. Binnen de hele school werken wij met weektaken voor het vak rekenen.
Er is een grote ouderbetrokkenheid. De ouders zijn altijd bereid hun steentje bij te dragen. Of het nu gaat om het bakken van een heerlijke cake voor het zomerfeest of meelopen naar de gymnastiek, het maakt niet uit. In samenwerking met de ouders worden er veel activiteiten georganiseerd.

 Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl