Welkom!!

Welkom!!

Welkom!! Dit is het thema in de klas voor de komende twee weken. De eerste weken staan de regels op school en in de klas centraal. Het is belangrijk dat we steeds weer laten weten én laten zien hoe we op school met elkaar omgaan en voor elkaar zor...

Lees verder


Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl