Kennismakingsgesprekken

Beste ouders/verzorgers,

Bij ons op school vinden wij het erg belangrijk om aan het begin van het schooljaar kennis met u te maken. Ik heb een aantal ouders al mogen ontmoeten en wil u er op wijzen dat u nog steeds van harte welkom bent voor een gesprek. Voor mijn lokaal (op het prikbord) hangt een intekenlijst. De kennismakingsgesprekken duren nog tot en met 21 september. Tot ziens.

 

Groeten juf Eveline. 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl