Welkom! (Praktische informatie)

Beste ouders/verzorgers (en natuurlijk de kinderen van groep 8b),

De eerste schoolweek is achter de rug. Wij hebben kennis met elkaar gemaakt, afspraken en regels met elkaar besproken en met elkaar gelachen. Ik kijk er erg naar uit om met uw kinderen aan de slag te gaan en vooral samen met hen te genieten van hun laatste jaar op de basisschool. Wij zijn dit schooljaar begonnen met 27 leerlingen. Wij hebben 1 nieuwe leerling in de klas.

Victor, van harte welkom bij ons op school en in onze groep.  

Praktische zaken voor het komend schooljaar:

Schooltijden:                                                                                                                  
De deur gaat open om 08:15. Om 08:30 gaat de schoolbel.                                   
De kinderen moeten dan in de klas zijn, zodat wij rustig kunnen beginnen met de lessen.

Startopdrachten:
Elke ochtend beginnen wij bij binnenkomst met een startopdracht. Die kan bestaan uit spelling, rekenen, taal. Het is een herhaling van de gegeven lessen.

Pauzehap:
Op dinsdag en donderdag is het gruitendag. De kinderen nemen dan een stuk fruit of groente als pauzehapje mee. Wij houden in de klas momenteel bij hoeveel kinderen dit bij zich hebben. Aan het einde van de maand, als wij het record hebben verbroken, neemt de juf voor iedereen fruit mee.

Verjaardagen:
Graag van tevoren even bij de juf aangeven als je wil trakteren.  

Gym:                                                                                                          
De gymlessen zijn op donderdag en vrijdag. Op donderdag starten de kinderen bij de gymzaal. Op vrijdag starten zij op school.

Huiswerk:                                                                                                           
In groep 8 krijgen de kinderen 4 keer in de week huiswerk. Dit bestaat meestal uit 2 keer maakwerk, 1 keer leerwerk en het maken van Nieuwsbegrip XL.
Maakwerk: din. en woe inleveren.
Leerwerk: vrijdag
Nieuwsbegrip XL: moet op vrijdag gemaakt zijn. De kinderen hebben allen een gebruikersnaam ontvangen en zelf een wachtwoord ingesteld.

Agenda:                                                                                                                
In groep 8 verwachten wij dat de kinderen een agenda hebben, zodat zij hun huiswerk en andere belangrijke informatie kunnen noteren. Deze moeten zij dagelijks mee de klas in nemen.

Mobiele telefoons:
Er wordt geen gebruik gemaakt van een mobieltje op school. Deze worden in de ochtend bij de juf ingeleverd.

Als u vragen heeft, kunt u altijd bij mij terecht. Een korte mededeling kan tijdens de inloop. Als u echter iets uitgebreids wilt bespreken, kunt u een afspraak maken.

Groeten Eveline Goncalves
Eveline.Goncalves@rvko.nl

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl