Welkom!

Beste ouders en lieve kinderen van groep 6b,

De kop is eraf, het nieuwe schooljaar egonnen.                                                    We hopen dat jullie een heel fijne vakantie hebben gehad.                                    Dit schooljaar zijn we begonnen met 22 leerlingen.  

Voor het komende schooljaar hebben we nog een aantal praktische mededelingen.

Schooltijden:                                                                                                    De deur gaat open om 08:15. Om 08:30 gaat de schoolbel.                                  De kinderen moeten dan in de klas zijn. Niet op de gang, bij de kapstok of op het toilet.

Begin ochtend:                                                                                                Elke ochtend beginnen wij bij binnenkomst met een startopdracht. Die kan bestaan uit spelling, rekenen, taal. Het is een herhaling van de gegeven lessen.

Tussendoortje:                                                                                                  Op dinsdag en donderdag is het fruitdag en eten de kinderen een stuk fruit of groente bij de pauzehap. Op maandag en vrijdag zien wij ook graag een gezond tussendoortje.  

Zwemles:                                                                                                          Vanaf aanstaande donderdag tot eind januari 2019 krijgen de kinderen op donderdagochtend zwemles. Wij vertrekken met de bus om 8.30 uur. 

Gym:                                                                                                          Maandagmiddag, de kinderen nemen maandag hun gymkleren en schoenen mee.

Huiswerk:                                                                                                          Op maandag krijgen de kinderen huiswerk van taal/rekenen/spelling. Dit moet de volgende maandag weer ingeleverd worden.                                                        Op woensdag krijgen de kinderen huiswerk van Nieuwsbegrip, deze maken de kinderen op de computer. Dit moet de volgende woensdag afgemaakt zijn.             Het huiswerk kan ook bestaan uit leerwerk voor een toets. Dat wordt dan ook duidelijk aangegeven.                                                                                        Omdat huiswerk een belangrijk onderdeel is van het klaarstomen van uw kind naar het voortgezet onderwijs, hopen wij dat u dit ook thuis wilt stimuleren.

Agenda:                                                                                                             In groep 6 hebben wij allemaal een agenda en die nemen we ook elke dag mee naar school. Het huiswerk wordt ook hierin opgeschreven.

Zijn er vragen of opmerkingen, u kunt altijd bij ons terecht.                                  Een korte mededeling kan tijdens de inloop. Wilt u iets uitgebreid bespreken, maak dan alstublieft een afspraak.

We hebben ontzettend veel zin in dit schooljaar en we gaan er een topjaar van maken!

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl